Eduskunnan enemmistö päätti juuri lakkauttaa lapsen tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen äänin 114-65. Surullinen päivä. Minusta tuntuu, että hallituspuolueet eivät täysin ymmärrä, mitä ne ovat tänään rikkoneet.

Kaikille lapsille yhtäläinen oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on ollut yksi suurimpia voittoja tasa-arvolle ja yhdenvertaiselle lapsuudelle Suomessa.

Kuten kokoomukselle on tällä hallituskaudella ollut tyypillistä, opetusministeri Grahn-Laasonen ajoi päivähoidon heikennykset läpi asiantuntijoiden lausunnoista huolimatta. Lähes kaikki asiantuntijat vastustivat lasten oikeuksien huonontamista.

Tämä päätös heikentää juuri niiden lasten asemaa, jotka tarvitsevat apua enemmän. Se eriarvoistaa lapsia ja huonontaa varhaiskasvatuksen laatua. Sen pelätään lisäävän lastensuojelun ja lasten psykiatrian menoja. Lisäksi opetusministerin esittämät luvut siitä, kuinka paljon päivähoito-oikeuden rajaamisella säästetään on kyseenalaistettu laajasta.

Vihreät ovat taistelleet tätä päätöstä vastaan eduskunnassa ja kunnissa ympäri Suomea. Moni kunta on jo etukäteen kieltäytynyt täytäntöönpanemasta päivähoitoa huonontavia lakeja. Surullista on se, ettei kaikilla kunnilla ole siihen rahaa.

Tämän päivän synkkä virhe on yritettävä korjata. Jos vihreät ovat seuraavassa hallituksessa, meidän on tehtävä kaikkemme, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei saa riippua vanhemman asemasta.