Vihreiden kansanedustaja Emma Kari on tehnyt kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijalasten asemasta. Kysymykseen annetussa vastauksessa hallitus ei osoita erityistä halukkuutta ryhtyä toimiin yksinäisten turvapaikanhakijalasten tilanteen parantamiseksi. Erityisesti lapsen oikeuksien päivänä Kari toivoo hallitukselta sitoutumista kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksista huolehtimiseen.

“Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat tällä hetkellä turvapaikanhakijat, erityisesti yksin tai ilman huoltajaa maahan tulleet lapset. Nämä lapset ovat jo lähtömaassaan tai vaarallisella matkalla saattaneet tulla kaltoin kohdelluksi, laiminlyödyiksi tai hyväksikäytetyiksi. He tarvitsevat turvapaikkaa hakiessaan ja päätöstä odottaessaan tuettuja, yhtenäisiä palveluja, jotta heidän traumansa ei kertaudu”, toteaa Kari.

Suomalainen lapsi, joka on erossa huoltajastaan, otetaan aina lastensuojelun asiakkaaksi. Sama ei koske yksin maahan saapuneita turvapaikanhakijalapsia. Alaikäisiä yksin maahan tulevia turvapaikanhakijoita on saapunut Suomeen tänä vuonna yli tuhat lasta.

“Lastensuojelun ammattilaisten mielestä lastensuojelulain ulottaminen kaikkiin Suomessa oleviin yksin maahan tulleisiin lapsiin takaisi lasten edun paremman tulkinnan. Lasten yhdenvertainen kohtelu statuksesta riippumatta on Suomen lainsäädännön ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen velvoite”, jatkaa Kari.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa huomioimaan lapsen edun kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sotaa tai väkivaltaa paenneisiin ja niiden keskellä eläviin lapsiin. Näiden lasten mahdollisuudet suojella itseään on heikko.

“On täysin epähumaania kieltää lapselta oikeus omaan perheeseen. Lapselle perheen saaminen luokseen on tärkeää niin toipumisen kuin kotoutumisenkin näkökulmasta. Hallituksen tavoitteet vaikeuttaa perheenyhdistämisiä toimivat tätä asiaa vastaan. Sipilän hallituksen on myönnettävä perheiden oikeus pysyä yhdessä ja ryhdyttävä toimiin nopeuttaakseen yksin saapuvien lasten perheiden saamista Suomeen”, Kari vaatii.

Lisätiedot:

Emma Kari, emma.kari@eduskunta.fi, p. 044 300 6801

Saara Hyrkkö (kansanedustajan avustaja), saara.hyrkko@eduskunta.fi, p. 050 3866 419

Emma Karin kirjallinen kysymys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_260+2015.aspx
Hallituksen vastaus kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_260+2015.pdf