Kun joulukuun pikkujouluissa valtuuston silloinen puheenjohtaja Minerva Krohn listasi edellisen valtuuston tekemiä merkittäviä päätöksiä, hän totesi: “Niitä ei ole kovinkaan paljon”. Nyt me päätämme, haluammeko kuulla Mari Puoskarilta neljän vuoden kuluttua saman puheen.

Tätä vihreät eivät halua.

Parhaimmillaan me voimme tehdä strategiasta paperin, jossa päätämme Helsingin kehityksen seuraavalle neljälle vuodelle. Pahimmillaan teemme paperin, joka lisää byrokratiaa, mutta ei johda mihinkään. Emme erityisemmin usko toimenpidekirjausten, kuten: “Arvojohtamisella vahvistetaan asiakaslähtöistä palveluasennetta ja asiakkaan arvostamista” erityisesti muuttavan Helsinkiä.

Tästä paperista ei pidä tehdä kokoelmaa vesitetyistä kaikille kelpaavista toivomuslistoista. Mieluummin vähemmän tavoitteita ja toimenpiteitä, joita edistämme tosissamme. Haluamme selkeät mittarit, joiden avulla seuraamme, saammeko tällä kaudella oikeasti aikaan sen, mitä haluamme.

Liikenne ja ilmasto

Strategian on asetettava tavoitteeksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien nostaminen. Viihtyisässä, terveessä ja tiivisti rakennetussa oikeassa kaupungissa autoillaan vähän ja liikutaan pääasiassa jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Meidän tavoitteemme on, että neljän vuoden kuluttua Helsinki on tasa-arvoisempi ja ekologisempi.

Vihreät ovat olleet valmiita tarkastelemaan kriittisesti kaupungin investointisuunnitelmia. Tähän olemme valmiit myös jatkossa. Joukkoliikenneinvestoinnin eivät meistä ole “lähteneet lapasesta”. Päinvastoin, joukkoliikennettä parantavia investointeja olisi tulevaisuudessa selkeästi priorisoitava suhteessa tieinvestointeihin.

Kaupunki on itse todennut pyöräilyinvestointien hyöty-kustannussuhteen olevan huikea: 20 miljoonan euron investoinnilla pyöräilyyn päästään 114 miljoonan euron arvoisiin nettohyötyihin. Vaikuttavuus on moninkertainen esimerkiksi tavanomaisiin auto- ja joukkoliikennehankkeisiin verrattuna. Olemme pettyneitä siihen, että linjaukset pyöräilyprojektin jatkosta ei sisälly strategialuonnokseen ja joukkoliikenteen lisäämissuunnitelmat ovat vaisuja. Nämä molemmat ovat asioita, joista emme enää tässä vaiheessa olettaneet joutuvamme neuvottelemaan.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa Helsingin on nostettava rimaa. Olemme ympäristötavoitteissamme sitoutuneet sellaiseen päästövähennyksen tasoon, joka on jo lähes toteutunut. Sen sijaan edellinen valtuusto oli kyllä valmis “selvittämään mahdollisuudet” siitä, voitaisiinko johonkin muuhunkin sitoutua. Tämä ei ole kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Joku voisi pitää sitä nolona. Tavoitteita on tiukennettava. Myöskään ruuhkamaksuista emme kaipaa enää yhtään uutta selvitystä. Nyt on toimittava ruuhkamaksujen käyttöönottamiseksi.

Asuminen ja ympäristö

Rakentaessamme uutta Helsinkiä, meidän on myönnettävä, että maailma on muuttunut. Yksityisautoilijat ovat helsinkiläisten vähemmistöä ja yhä useammat lapsiperheet haluavat asua omakotialueiden sijaan tiiviisti rakennetussa kaupungissa. Tiiviissä kaupungissa päiväkoti on lähellä, ratikalla pääsee harrastuksiin ja metrolla töihin.

Jos haluamme rakentaa joukkoliikenteeseen perustuvia asuinalueita, on meidän uskallettava myös luottaa joukkoliikenteeseen. Vihreiden mielestä nykyinen  autopaikkanormi on kallis, epäoikeudenmukainen ja aikansa elänyt järjestelmä. Perustelemme autopaikkojen kustantamisen yhteisestä kukkarosta lapsiperheiden tarpeilla, vaikka samalla nostamme asuntojen hinnat niin korkeiksi, ettei monilla lapsiperheillä ole niihin varaa.

Eriarvoistuminen ja palvelut

Kun kaupunginjohtaja Pajunen eilisessä puheenvuorossaan puhui Helsingin nykytilasta, hän nosti esiin suurimpana epäonnistumisenamme eriarvoistumisen ehkäisyn. Elämme kaupungissa, johon syntyvän lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa entistä enemmän se, mihin kaupunginosaan ja sosiaaliluokkaan hän syntyy. Yhä useampi helsinkiläinen lapsi elää köyhyydessä. Erot lasten harrastuksissa, koulumenestyksessä ja elinajanodotteessa ovat aivan liian suuria.

Tästä syystä olimmekin hämmästyneitä siitä, että eriarvoistumisen ehkäisyä ole nostettu lainkaan strategiaa kuvaavaan tavoitekaavioon. Paras tapa arvioida politiikkamme onnistumista on tehdä se kaikkein heikoimmassa asemassa olevien helsinkiläisten kautta. Vihreät haluavat nostaa segregaation torjumisen strategian ykköstavoitteeksi. Me haluamme, että kaupunki on neljän vuoden kuluttua tasa-arvoinen kaupunki. Vai silloin voimme sanoa onnistuneemme.

Helsingin valtuusto seuraan tarkasti taloudellisia mittareita. Vihreät haluavat terveyserojen, alueellisen tasa-arvon ja oppimiserojen kehitystä seuraavat mittarit yhtä tarkkaan seurantaan.

Meidän on entistä paremmin pystyttävä tarjoamaan tukea niille pienten lasten vanhemmille, jotka sitä tarvitsevat. Me emme tarvitse raskasta hallintoa, mutta me tarvitsemme hyvät ennaltaehkäisevät palvelut. Vihreät haluavat enemmän käsiä hoitamaan ihmisiä ja vähemmän käsiä pyörittämään papereita. Tämä tarkoittaa resurssien siirtämistä asiakastyöhön.

Talous ja demokratia

Me haluamme, että Helsingissä arvostetaan helsinkiläisten veronmaksajien veroeuroja. Samalla tavalla me haluamme, että Helsingissä arvostetaan helsinkiläisten äänestäjien antamia ääniä.

Tämä tarkoittaa, että samalla kun mietimme uudelleen kaupunkimme hallintoa, meidän on aika vahvistaa helsinkiläistä demokratiaa. Helsingin nykyinen johtamisjärjestelmä johtaa helposti turhiin valtataisteluihin ja valtuustokauden yli ulottuviin lehmänkauppoihin. Tämä ei ainakaan paranna äänestäjien tahdon toteutumista ja heikentää päätöksenteon luotettavuutta. Vihreät haluavat uudistaa kaupungin johtamisjärjestelmän.

Strategian toteutus

Vihreät ovat valmiita sitoutumaan vahvasti valtuustostrategiaan, jolla rakennetaan ekologista ja tasa-arvoista Helsinkiä, joka ei ole jättämässä velkataakkaansa, ei ekologista eikä taloudellista, tulevien helsinkiläissukupolvien maksettavasti. Nyt on saatava asioita aikaan.

Samaa toivomme myös muilta valtuustoryhmiltä.