Helsingin Vihreiden uusi valtuustoryhmä valitsi sunnuntaina Mari Puoskarin valtuuston puheenjohtajaksi ja Emma Karin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi.

Puoskari aloittaa vuoden alussa kolmannen kauden valtuutettuna. Hän on toiminut aiemmin muun muassa vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana ja Vihreän liiton varapuheenjohtajana.

– Suurimpia asioita tulevalla valtuustokaudella ovat mielestäni pääkaupunkiseudun kuntarakenteen muuttaminen, uuden yleiskaavan laatiminen sekä Helsingin energiantuotannossa tarvittavat muutokset. Yleiskaavassa tärkeää on etenkin viheralueiden suojelu, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä perheasuntojen tarjonnan lisääminen, Puoskari toteaa.

Toista kauttaan valtuutettuna aloittava Kari on toiminut nuorisolautakunnan puheenjohtajana sekä vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajana.

– Vihreiden tavoitteena on tasa-arvoinen Helsinki. Lapsiköyhyys on lisääntynyt hälyttävästi ja entistä useammin köyhyys periytyy. Se, että käymme kaikki samoissa leikkipuistoissa, kouluissa, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa, on tasa-arvoisen kaupungin perusta. Terveyserojen kaventamisen on oltava tämän valtuustokauden päätavoitteita, Kari painottaa.

Vihreät ajavat Helsingissä voimakkaasti läpinäkyvämpää päätöksentekoa ja kaupungin demokratiamallien uudistamista. Kari oli mukana keväällä työnsä päättäneessä kaupungin demokratiatyöryhmässä, missä hän halusi lisätä suoraa demokratiaa kaupungin päätöksenteossa sekä raivata tilaa kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnalle.

– Valmistelussa olevat asiat ja kaikki virastojen tuottama tieto on oltava avoimesti kaupunkilaisten saatavilla, ellei niiden salaamiseen ole erityisen hyvää syytä. Valtaa pitää pyrkiä siirtämään virkamiehiltä poliitikoille ja poliitikoilta kaupunkilaisille, Kari toteaa.

Eilisessä kokouksessa valittiin myös vihreät edustajat tammikuussa 2013 työnsä aloittavaan kaupunginhallitukseen. Emma Kari valittiin vihreän ryhmän puheenjohtajuuden lisäksi kaupunginhallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen vihreiksi jäseniksi valittiin lisäksi Tuuli Kousa, Hannu Oskala sekä Erkki Perälä. Kousa aloittaa toisen kauden valtuustourallaan. Edeltävällä kaudella Kousa on toiminut terveyslautakunnan jäsenenä. Hannu Oskala ja Erkki Perälä nousivat tänä syksynä varavaltuutetuista ensimmäisen kauden valtuutetuiksi. Oskala on Helsingin Vihreiden puheenjohtaja ja toiminut edeltävällä kaudella kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. Perälä on puolestaan ollut vuodet 2009-2012 nuorisolautakunnan jäsen.

Lisätietoja:

Mari Puoskari, 050 537 2595
Emma Kari, 044 300 6801
Outi Silfverberg, toiminnanjohtaja, 040 754 3313