Helsingin vihreät vaativat pormestarimallin ottamista käyttöön Helsingissä. Pormestarimallissa kaupunginjohtajisto valitaan yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan kaupunginvaltuuston poliittisia voimasuhteita vastaavasti. Pormestari ja apulaispormestarit ovat poliittisia luottamushenkilöitä, eivät virkasuhteessa kaupunkiin.

– Nykyisellään kaupunginjohtajisto käyttää Helsingissä merkittävää poliittista valmistelu- ja päätäntävaltaa ilman muodollista poliittista mandaattia. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien seitsemän vuoden virkakaudet ulottuvat valtuustokausien yli. Poliittisen kaupunginjohtajiston kokoonpano ei siis heijastele kunnallisvaalien tulosta, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Vuonna 2007 uudistetun kuntalain mukaan yli valtuustokauden ajaksi virkasuhteeseen valittava kaupunginjohtajisto on valittava pätevyyden perusteella, kun taas pormestarit ja apulaispormestarit nimitetään poliittisin perustein. Helsingin kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat ovat kuitenkin edelleen käytännössä poliittisia virkanimityksiä. Tämä asettaa viranhakijat epätasa-arvoiseen asemaan keskenään.

– Puolueiden väliset epäviralliset kassakaappisopimukset kaupunginjohtajiston virkojen täytöstä eivät näytä kaupunkilaisten silmissä hyvältä eivätkä lisää valtuustoryhmien keskinäistä luottamusta. Tästä kumpuava tyytymättömyys hankaloittaa kaupungin päätöksentekoa, toteaa tuore kaupunginvaltuutettu Erkki Perälä.

Vihreiden mielestä on avoimempaa, että poliittisista virkanimityksistä luovutaan, ja Helsingissä siirryttäisiin käyttämään lain mahdollistamaa pormestarimallia, jossa poliittinen johtajuus ja nimitykset on muodollisesti määritelty. Kun poliittisen kaupunginjohtajiston kokoonpano vastaa valtuuston voimasuhteita ja nimitetään yhdeksi valtuustokaudeksi kerrallaan, demokratia toteutuu paremmin.

– Pormestarimalli tekisi Helsingin päätöksenteosta avoimempaa, demokraattisempaa ja selkeämpää, Perälä tiivistää.

Lisätietoja:

Erkki Perälä, 050 5721 930

Lisää vihreiden pormestarimallista löydät täältä.