Avainsana: metropoli

Sote-palveluiden järjestämisvastuu metropolihallinnolle

Helsingin, Espoon ja Vantaan vihreiden valtuustoryhmien johto kannattaa metropolialueen sosiaali- ja terveyspalveluita tutkineen työryhmän suositusta palveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä ylikunnalliselle tasolle. Luontevaa olisi, että tehtävä annettaisiin perustettavalle metropolihallinnolle.

– Kuntarajan ei pitäisi määrittää, minkälaista hoivaa seudulla saa. Kaikilla pääkaupunkiseudun asukkailla tulee olla tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, toteaa Helsingin Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Vihreiden tavoitteena on ollut jo pitkään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon kokoaminen saman järjestäjän vastuulle. Nykyjärjestelmässä potilaita pompotellaan terveyskeskuksista erikoissairaanhoidon jonoihin, eikä kokonaisvastuuta oikea-aikaisesta ja mahdollisimman hyvästä hoidosta kanna kukaan.

– Yhteinen järjestäminen ei edellytä yhteistä tuottamista. Palvelut kannattaa säilyttää lähellä, helposti saavutettavina ja ne kannattaa tuottaa paikallisesti. Metropoli hoitaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja kuntien omistamat sosiaali- ja terveysasemat toimisivat palvelujen tuottajina, korostaa Espoon Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Niin sosiaali- ja terveyspalveluiden, maankäytön, asumisen kuin joukkoliikenteenkin järjestämisen osalta päästään koko seudun kannalta parhaisiin tuloksiin, kun kuntarajat eivät ohjaa päätöksentekoa. Terveydenhuollossa valinnanvapaus lisääntyy jo ensi vuonna, kun asukkaat saavat hakeutua haluamalleen terveysasemalle yli kuntarajojen.

Tulevan metropolihallinnon tehtäviä määritellään parhaillaan. Sote-työryhmän selvityksen suositus osoittaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kannattaa ottaa osaksi metropolihallinnon tehtävien tarkastelua.

– Tavoitteena pitää olla vahva metropoliratkaisu, jolla turvataan seudun tasapainoinen kehitys, taataan asukkaille laadukkaat palvelut ja viihtyisä asuinympäristö sekä pystytään paikkaamaan julkisen talouden vajetta, päättää Vantaan Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Åstrand.

Lisätietoja:

Inka Hopsu, inka.hopsu(at)gmail.com, 040-7589545
Emma Kari, emma.kari(at)helsinki.fi, 044 300 6801
Riikka Åstrand, riikka.astrand(at)vantaanvihreat.fi, 050-5394555

Helsingin vihreät tervehtii ilolla hallituksen päätöstä Metropolihallinnosta

Hallitus päätti, että Helsingin seudulle perustetaan metropolihallinto, jota johtaa vaaleilla valittu valtuusto. “Tämä on ollut myös Vihreiden pitkäaikainen tavoite, jota kaikkien metropolialueen kuntien vihreät ovat kannattaneet”sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari

Metropolihallinto on nyt sovittu, seuraavaksi täytyy sopia, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Hallituksen esitys antaa vain suuntaviivat metropolilaille, joka tullaan säätämään 2015.

“Helsingin seudun kuntien on nyt pakko unohtaa toransa ja istua saman pöydän ääreen hakemaan yhteistä mallia metropolihallinnoksi”, painottaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari.

“Vihreiden näkökulma on, että tarvitsemme toimintakykyisen metropolihallinnon, emme ylimääräistä byrokratiakerrosta. Se tarkoittaa verotusoikeutta ja myös valtion liikenneväylien siirtämistä metropolihallinnon vastuulle”, selittää valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Otso Kivekäs

Vanhan kuntarakenteen suurimpia ongelmia ovat sosiaalinen eriarvoistuminen, asuntopula sekä tehottomasta maankäytöstä ja kestämättömistä energiaratkaisuista johtuvat liikenne- ja ympäristöongelmat. Helsingin Vihreät toivottavat muut puolueet ja kunnat tervetulleiksi mukaan ratkomaan näitä yhdessä.

Lisätietoja:
Emma Kari, 044 300 6801
Mari Puoskari, 050 537 2595
Otso Kivekäs, 044 333 6338

Esitetyssä metropolimallissa kaupunkien välinen kilpailu kiristyy

Helsingin vihreät ovat huolissaan tänään julkaistun metropoliselvityksen ehdotuksesta, jossa suositetaan mallia neljän kaupungin metropolialueesta. Vaihtoehdossa pääkaupunkiseudun suurimmat kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa säilyisivät erillisinä kaupunkeina, joihin liitettäisiin ympäröiviä pienempiä kuntia.

– Vaihtoehdolla, jossa vahvistetaan metropolialueen suurimpia keskenään kilpailevia kaupunkeja, ei onnistuta vähentämään koko seudun kehitystä haittaavaa kilpailua. Riskinä on jopa eriarvoistumisen lisääntyminen. Näin sirpaleisessa mallissa saadaan tuskin tarpeeksi vahvaa metropolihallintoa, jolla seudun eriytymisen ongelmia pystyttäisiin ratkomaan, sanoo Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Kilpailusta koituvia metropolialueen suurimpia ongelmia ovat sosiaalinen eriarvoistuminen, asuntopula sekä tehottomasta maankäytöstä ja kestämättömistä energiaratkaisuista johtuvat liikenne- ja ympäristöongelmat.

– Metropolialueen ongelmat ovat niin vakavia, että ne on nostettava keskiöön punnittaessa eri vaihtoehtoja.  Ei ole mitään järkeä jatkaa nykymallilla, jossa kunnat kilpailevat keskenään yrityksistä ja hyvistä veronmaksajista samalla kun sosiaalisia ja terveydellisiä taakkoja pyritään sysäämään omien kuntarajojen ulkopuolelle, murehtii Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari.

Vihreät pitävät välttämättömänä sitä,  että valmisteluissa pidettäisiin edelleen mukana vaihtoehto suurimpien kaupunkien kuntaliitoksista. Jos kuntaliitoksiin ei päästä, tarvitaan vahvaa suorilla vaaleilla valittavaa metropolihallintoa, jolla on myös todellisia vaikutusmahdollisuuksia seudun ongelmiin.

Lisätietoja:
Emma Kari, 044 300 6801
Mari Puoskari, 050 537 2595

Vahva metropolihallinto tasaa sosiaalisen vastuun ja lisää demokratiaa

Kaikkien metropolihallinnon esiselvityksessä mukana olleiden kuntien (Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi,  Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti) vihreät valtuustoryhmät haluavat metropolialueelle vahvan yhteisen metropolihallinnon. Vaaleilla valittu metropolivaltuusto päättäisi jatkossa  muun muassa liikenteeseen ja yleiskaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä.

Vihreät ovat yhtä mieltä siitä, että metropolivaltuusto tulisi valita suoralla kansanvaalilla. Demokratian ja alueellisen edustavuuden parhaasta toteuttamistavasta vihreillä on kahdenlaista näkemystä: osan mielestä koko metropolialueen tulisi olla yhtä suurta vaalipiiriä, osa näkee vaalipiirin jakamisen pienempiin osiin olennaisena. Jatkovalmistelussa tulisikin selvittää tarkasti, millainen malli takaisi parhaiten demokratian toteutumisen.

­Vihreät haluavat siirtää vallan kuntayhtymien kabineteista takaisin kansalle. Asukkaille pitää myös antaa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Tämä onnistuu lisäämällä lähidemokratiaa ja suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Neljäntoista kunnan vihreiden valtuustoryhmien mukaan metropolihallinto on paras keino lisätä metropolialueen kilpailukykyä ja korjata seudun maankäytön ja liikenteen ongelmia. Yhteisen metropolikaavan avulla voidaan kehittää yhdyskuntarakennetta ekologisesti kestäväksi, vähentää alueellista eriarvoisuutta ja jakaa sosiaalista vastuuta metropolialueen rajojen sisäpuolella. Vihreiden mielestä kuntarajat eivät saa olla esteenä sille, että kuntalainen saa tarvitsemansa palvelun.

Vihreiden mukaan metropolikaavan on turvattava seudulliset viheryhteydet sekä tehokas joukkoliikenne. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvilla metropolialueen asukkailla on oikeus toimivaan joukkoliikenteeseen.

Toimintakykyisellä metropolihallinnolla olisi demokraattisen päätöksenteon lisäksi vahva rahoitus.

Lisätietoja valtuustoryhmien puheenjohtajat:
Inka Hopsu, Espoo, 040 758 9545
Emma Kari, Helsinki, 044 3006801
Aki Korpela, Hyvinkää, 019 422 101
Katri Kakko, Järvenpää, 040 742 8832
Juha Pesonen, Kauniainen, 050 545 2100
Hanna Rautamies, Kerava, 040 5380808
Suvi Terho, Kirkkonummi, 050 378 9309
Sirpa Repo, Mäntsälä, 050 404 8313
Tarja Haaranen, Nurmijärvi, 040 0915242
Liisa Haapakoski, Pornainen 040 723 8804
Rauno Haapaniemi, Sipoo, 041 533 8366
Ilona Toivanen,Tuusula, 044 3337 182
Anniina Kostilainen, Vantaa, 044 5840 164
Heidi Sume-Hänninen, Vihti, 050 544 1011