Helsingin vihreät ovat huolissaan tänään julkaistun metropoliselvityksen ehdotuksesta, jossa suositetaan mallia neljän kaupungin metropolialueesta. Vaihtoehdossa pääkaupunkiseudun suurimmat kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa säilyisivät erillisinä kaupunkeina, joihin liitettäisiin ympäröiviä pienempiä kuntia.

– Vaihtoehdolla, jossa vahvistetaan metropolialueen suurimpia keskenään kilpailevia kaupunkeja, ei onnistuta vähentämään koko seudun kehitystä haittaavaa kilpailua. Riskinä on jopa eriarvoistumisen lisääntyminen. Näin sirpaleisessa mallissa saadaan tuskin tarpeeksi vahvaa metropolihallintoa, jolla seudun eriytymisen ongelmia pystyttäisiin ratkomaan, sanoo Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Kilpailusta koituvia metropolialueen suurimpia ongelmia ovat sosiaalinen eriarvoistuminen, asuntopula sekä tehottomasta maankäytöstä ja kestämättömistä energiaratkaisuista johtuvat liikenne- ja ympäristöongelmat.

– Metropolialueen ongelmat ovat niin vakavia, että ne on nostettava keskiöön punnittaessa eri vaihtoehtoja.  Ei ole mitään järkeä jatkaa nykymallilla, jossa kunnat kilpailevat keskenään yrityksistä ja hyvistä veronmaksajista samalla kun sosiaalisia ja terveydellisiä taakkoja pyritään sysäämään omien kuntarajojen ulkopuolelle, murehtii Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari.

Vihreät pitävät välttämättömänä sitä,  että valmisteluissa pidettäisiin edelleen mukana vaihtoehto suurimpien kaupunkien kuntaliitoksista. Jos kuntaliitoksiin ei päästä, tarvitaan vahvaa suorilla vaaleilla valittavaa metropolihallintoa, jolla on myös todellisia vaikutusmahdollisuuksia seudun ongelmiin.

Lisätietoja:
Emma Kari, 044 300 6801
Mari Puoskari, 050 537 2595