Helsingin kaupunki valmistelee toimintaohjeet kunniaväkivaltaan puuttumiseksi. Asiasta päätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 24.2. Emma Karin valtuustoaloitteen johdosta. Kari jätti aloitteen syksyllä 2019.

“Kunniaan liittyvä väkivalta on sukupuolistuneen väkivallan muoto ja se on vakava ja yhä lisääntyvä ilmiö myös Helsingissä. On hyvä, että kaupunki tarttuu asiaan. Toimintaohjeet tulevat tarpeeseen. Kunniaväkivaltaan puuttuminen on tärkeää ihmisoikeustyötä”, Kari sanoo.

Helsingin kaupunki perustaa asiantuntijaryhmän turvallisuussuunnitteluun. Karin aloitteen johdosta ryhmä tulee huolehtimaan, että kaupungille laaditaan ohjeet ja toimintamallit, jotta kunniaväkivaltaan voidaan puuttua jatkossa paremmin.

“Ihmisoikeusliitto julkaisi vuonna 2016 laajan selvityksen kunniaan liittyvästä väkivallasta ja antoi suosituksia väkivaltaan puuttumisesta ja sen ennaltaehkäisystä. Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumisen edellytys on se, että kaupungin eri organisaatiot tunnistavat ilmiön. Siksi on hyvä, että Helsinki laatii toimintaohjeet”, Kari sanoo.

Kunniaväkivallan muodot vaihtelevat sosiaalisesta rajoittamisesta vakavaan fyysiseen väkivaltaan, joka voi pahimmillaan vaatia uhrin hengen, ja avioliittoon pakottamiseen. Nämä yhteisöllisen väkivallan muodot, joissa väkivalta voi olla jatkuvaa ja joissa on usein useampia tekijöitä, voivat jäädä oikeuslaitoksessa tunnistamatta.

“Helsingin kaupunki on tehnyt hyvää työtä siinä, miten eri alojen ammattilaisia on alettu kouluttaa tunnistamaan kunniaväkivaltaa. Tätä työtä on tärkeä jatkaa, jotta jokainen saa elää Helsingissä turvassa”, Kari sanoo.