Tätä on odotettu jo vuosia. Hallitus on tänään julkaissut yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa työstetyn perhevapaamallin. Pitkään kestänyt työ yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisäävästä uudistuksesta ollaan nyt vihdoin saamassa valmiiksi.

Uudistuksessa perhevapaat jakaantuvat niin, että synnyttäjä voi pitää kuukauden mittaisen vapaan ennen lapsen syntymää, jonka jälkeen molemmat vanhemmat saavat 6,6 kuukautta vapaita. Tästä 2,3 kuukautta voi siirtää toiselle vanhemmalle. Eli molemmille vanhemmille kiintiöidään 4,3 kuukauden mittainen jakso lapsen kanssa, jota ei voi siirtää toiselle.

Olen uudistuksesta iloinen. Me vihreät olemme tehneet pitkään töitä perhevapaiden uudistamiseksi. Uusi malli on hyvin lähellä valmistelemaani vihreiden 5+5+5 -mallia. Tämä on iso edistysaskel perhe-elämän tasa-arvossa. Samalla se tuo perheille lisää valinnanvapautta ja joustavuutta. On kummankin vanhemman oikeus olla aidosti mukana pienen lapsen elämässä ja työelämässä. Isille kuuluu oikeus tasavertaiseen vanhemmuuteen.

Tällä hetkellä alle puolet isistä jää yksin vanhempainvapaalle hoitamaan lasta. Tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän isille kiintiöidään perhevapaita, sitä enemmän isät ovat kotona. Siksi uudistuksessa korvamerkitään myös isälle usean kuukauden verran perhevapaita. Nämä muutokset eivät tapahdu itsestään ja jos tapahtuvat, ne tapahtuvat hyvin hitaasti. Meidän on poliittisina päättäjinä rakennettava rohkeasti sellaisia rakenteita, jotka edistävät tasa-arvoa. Tämä uudistus on sellainen. Tämä uudistus tukee isien vanhemmuutta.

Uudistuksessa huomioidaan myös perheiden monimuotoisuus. Laissa ei viitata äiteihin tai isiin. Erilaiset perheet voivat käyttää täysimääräisesti tuet. Samoin yksinhuoltajat on huomioitu, ja he saavat käyttää molempien vanhempien tuet.

Kyse on perheiden sisäisen vastuunjaon lisäksi naisten asemasta työelämässä. Kun perheiden vastuut jakautuvat tasaisemmin, naisten asema työmarkkinoilla paranee. Yhdenkään nuoren naisen ei pitäisi joutua miettimään töitä hakiessaan sitä, onko hänen ikänsä ja sukupuolensa riski, jonka vuoksi hänet saatetaan jättää palkkaamatta. Minä olen miettinyt jokaisen lapseni kohdalla sitä, onko nyt oikea aika perustaa perhettä tai saada perheenlisäystä. Enkä usko olevani ainoa. Jakamalla perheiden vastuita molempien vanhempien kesken muutamme vähitellen tämän yhteiskunnan rakenteita siihen suuntaan, ettei naisten enää tarvitsisi miettiä sitä, ovatko he mahdollinen riski työnantajalle. 

Aina toisinaan politiikassa on hetkiä, jolloin ei hymyilytä. Nyt ei kuitenkaan ole sellainen hetki. Nyt rakennamme tätä maata tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Maailma ei ole vielä valmis, mutta tämä on sellainen päätös, josta voimme olla iloisia ja ylpeitä.