Myrkylliset levälautat saapuivat helteiden myötä ja aiheuttavat haittaa luonnossa liikkujille sekä vesistöille. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii hallitusta vihdoin uudistamaan maatalouden tukijärjestelmää, jotta rannikkovesiemme tila saadaan jatkossa paremmaksi.

“Itämeren tilanne on häpeällinen. Vaikka tämänhetkisen levätilanteen yksi syypää ovat suolapulssit, emme voi vain syytellä muita Itämeren maita uimavesiemme tilasta. Tutkijoiden mukaan rannikkovesiemme huono tila johtuu yleensä pääasiassa omista päästöistä. Meidän perintömme lapsillemme ei voi olla myrkyllinen meri”, Kari sanoo.

Sinilevää eniten ruokkivat ravinnepäästöt ovat typpi-  ja fosforipäästöt. Tutkijoiden mukaan vajaat kaksi kolmasosaa Suomen alueelta Itämereen päätyvästä fosforista ja yli puolet typestä on peräisin maataloudesta.

“Maatalouden ravinnekuormitusta ei ole Suomessa ratkaisevasti onnistuttu vähentämään. Maataloustukijärjestelmää pitäisi uudistaa niin, että se palkitsisi vesistöjä mahdollisimman vähän kuormittavista ratkaisuista. Vika ei ole tuottajissa, vaan politiikassa, joka ei tue vesistöjen suojelua. Jokainen suomalainen voi myös itse pienentää omaa Itämeri-jalanjälkeään vähentämällä lihansyöntiä”, Kari toteaa.

Kari peräänkuuluttaa hallitukselta myös Itämeri-tutkimuksen rahoituksen nostamista.

“Merentutkimus on edellytys meren tilan kohentamiselle. Itämeren tutkimuksen lippulaiva, merentutkimusalus Aranda, on vastikään remontoitu huippukuntoon. Uutisten mukaan Aranda uhkaa kuitenkin jäädä vajaakäytölle resurssipulan vuoksi. Tämä on noloa. Merentutkimuksen rahoitus on saatava riittävälle tasolle, jotta Itämeri saadaan pelastettua”, Kari sanoo