Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaati hallitusta ryhtymään toimiin metsäluonnon suojelemiseksi ja kieltämään avohakkuut valtion mailla. Kari kysyi avohakkuiden rajoittamisesta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä alkukesästä.

“Suomen metsiä hakataan nyt enemmän kuin koskaan. Meidän on syytä olla hyvin huolissaan siitä, että tämän maan metsäpolitiikkaa ohjaavat edelleen metsäteollisuuden eturyhmien intressit. Suomalaisen metsätalouden pakkomielle metsäluonnolle haitallisiin avohakkuisiin pohjaa vanhentuneille käsityksille metsistä”, Kari sanoo.

Kari kummastelee Sipilän hallituksen vähättelevää suhtautumista tutkijoiden viestiin avohakkuiden haitallisuudesta.

“Maa- ja metsätalousministeri Leppä totesi minulle, että avohakkuiden rajoittaminen ja siirtyminen eri-ikäisrakenteiseen metsätalouteen yksipuolistaisi metsäluontoa. Hallitus on sanonut, ettei se aio tehdä mitään muutoksia metsille tuhoisiin hakkuukäytäntöihin. On käsittämätöntä, ettei Sipilän hallitus kuuntele tässäkään asiassa tutkijoita”, Kari sanoo.

Metsät ovat kaikkein tärkein elinympäristö Suomen luonnon uhanalaisille lajeille sekä tärkeä hiilinielu ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hallitus on kuitenkin kasvattanut metsien hakkuumäärät historiallisen suuriksi.

“Suomi on aikaisemmin sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2020 mennessä. Kuitenkin Sipilän hallitus on luopunut tästä tavoitteesta ja kohdistanut luonnonsuojeluun suhteellisesti kaikkein suurimmat leikkaukset. Tämä on Suomelle häpeäksi, kun koko maailma käy taistelua kuudetta sukupuuttoa vastaan”, Kari sanoo.

Ympäristöjärjestöt aloittivat 17.5. nimienkeruun kansalaisaloitteeseen avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla. Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut jo lähes 40 000 ihmistä. Voit allekirjoittaa aloitteen täällä:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3184