Vihreiden kansanedustaja Emma Kari on huolissaan kaivosteollisuuden rynnistyksestä luontoarvoiltaan herkille alueille. Kari vaatii kaivoslakiin pikaista uudistusta.

“Me päättäjät emme voi seurata hiljaa vieressä, mitä esimerkiksi Kuusamon Juomasuolla, Heinäveden Kermajärvellä tai Sodankylän Viiankiaavalla on tapahtumassa. Suomen nykyinen kaivoslaki ei huomioi luontoa, ympäristöä eikä paikallisia asukkaita, vaan palvelee ensisijaisesti kaivosfirmojen intressejä”, Kari sanoo.

Suomessa kaivosten toimintaa tuetaan vuosittain alemmilla verokannoilla, mikä pienentää kaivosteollisuuden sähkölaskua. Verohelpotusten sijaan Kari vaatii louhitun aineksen määrään perustuvan louhintaveron käyttöönottoa.

“Nykyisin kaivosjätit vievät voitot ja jättävät ympäristöongelmat meille. Sipilän hallitus päätti heti kautensa alussa tukea kaivosfirmoja myöntämällä niille lähes 20 miljoonalla eurolla verohelpotuksia. Verohelpotusten sijaan on otettava käyttöön louhintavero. Näillä rahoilla voitaisiin kompensoida luonnonsuojeluun tehtyjä massiivisia leikkauksia”, Kari toteaa.

Asiantuntijat ovat kritisoineet Suomen kaivoslakia siitä, että Suomi luovuttaa uusiutumattomat luonnonvaransa ulkomaille verrokkimaita helpommin. Kyseessä ovat suomalaisten yhteiset uusiutumattomat luonnonvarat.

“Kestävälle kaivostoiminnalle on oltava tilaa. Meidän on kuitenkin luovuttava “Löytäjä saa pitää” -logiikasta, jonka mukaan mineraalivarat kuuluvat sille, joka varaa alueen ensimmäisenä itselleen. Ei ole oikein, että ylikansalliset kaivosfirmat voivat marssia paikallisten vastustuksen yli tai ohittaa demokraattisia päätöksentekoelimiä. Kuntien ja alkuperäiskansojen päätösvaltaa omiin alueisiinsa on lisättävä”, Kari sanoo.

Kari muistuttaa, että kaivoshankkeet ovat aina riski lähialueen ympäristölle ja vesistölle.

“Malmien etsintä luonnonsuojelualueilta tulee yksiselitteisesti kieltää”, Kari sanoo.