Vihreiden kansanedustaja ja puheenjohtajaehdokas Emma Kari esittää, että riippumattoman asiantuntijatiedon asemaa vahvistetaan lakihankkeiden valmistelussa. Tänään eduskunnassa keskustellaan hallituksen ilmasto- ja energiastrategiasta, jonka biotaloussuunnitelmiin kohdistunutta asiantuntijakritiikkiä Sipilän hallitus on pyrkinyt vähättelemään. Riippumattoman ilmastopaneelin selvitys metsien käytön ilmastovaikutuksista kuitenkin osoitti, että tutkijat ovat varsin yksimielisiä hallituksen biotalouden ilmastovaikutuksista.

“Nykyisin meillä lobbarit ja riippumattomat asiantuntijat istuvat samoissa työryhmissä tasavertaisina. Lainvalmistelussa riippumattomat asiantuntijat ja eturyhmien asiantuntijat ja heidän roolinsa pitäisi selkeästi erottaa toisistaan. Nykymallissa hallituksen on helppoa ohittaa riippumattomien asiantuntijoiden näkökulmat toteamalla, että asiasta on ollut erilaisia mielipiteitä. Näin jopa tilanteissa, joissa tutkijayhteisö on hyvin yksimielinen”, Kari toteaa.

Kari vaatii toimintatapojen yhtenäistämistä ja jämäkämpää toimintatapojen sääntelyä. Tällä hetkellä tilanne on asiantuntijoiden hyödyntämisessä ministeriöiden välillä ja jopa ministeriöiden sisällä epäyhtenäinen. Liian usein asiantuntijoiden roolista päätetään vasta prosessin alussa. Epäselvä tilanne tarjoaa turhaan mahdollisuuden lobbareille.

“Usein ensimmäiset lobbausponnistukset tehdään liittyen siihen, miten ja keitä asiantuntijoita käytetään. Näiltä osin ministeriöiden toimintatavat olisi yhtenäistettävä. Eturyhmien, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien ääni täytyy kuulua säädösvalmistelussa, mutta erillään riippumattomista asiantuntijoista eli erityisesti tutkijoista”, Kari sanoo.

Kari pitää lainsäädännön arviointineuvoston perustamista hyvänä kehityksenä ja toivoo kehityksen jatkuvan. Lainsäädännön vaikutusten arvioinnin lisäksi lainsäädäntöprosessiin tarvitaan kohta, jossa ministeriöistä riippumaton taho tarkastaa, kuinka hyvin asiantuntijat on kartoitettu ja hyödynnetty. Lainsäädännön arviointineuvoston roolia voisi tässä kasvattaa.

“Päätöksentekoprosessit on rakennettava niin, että saamme houkuteltua mukaan eri tutkimusalojen suomalaiset huiput. Yleensä heillä on vähiten aikaa, mutta eniten annettavaa”, Kari toteaa.