Suuret kaupungin pitävät lasten puolta Sipilän hallitusta vastaan! Helsingin vanavedessä nyt myös Vantaa, Tampere ja Turku kieltäytyvät toimeenpanemasta opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen esittämiä huononnuksia lasten päivähoitoon! Tämä on hienoa!

Mitä useampi kunta kieltäytyy toimeenpanemasta päivähoidon heikennyksiä, sitä useamman syrjäytymisvaarassa olevan lapsen mahdollisuudet paranevat. Helsinki, Tampere ja Turku säilyttävät lakiesityksestä huolimatta nykyiset ryhmäkoot ja kaikkien lasten yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Vantaalla kokoomus vei läpi lasten hoito-oikeuden rajaamisen, mutta pienemmät ryhmäkoot voitettiin myös siellä!

Tutkimusten mukaan päiväkoti suojaa lapsia, kun kotona on ongelmia. Sipilän hallituksen halu rajoittaa työttömien perheiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa lapsiryhmiä eriarvoistaa lapsia. Näin heikkennetään juuri niiden lasten asemaa, jotka tarvitsevat tukea eniten.

Ongelma on se, että Sipilän hallituksen leikatessa päivähoitosta, kaikilla kunnilla ei ole varaa säilyttää pieniä ryhmäkokoja ja yhdenvertaista hoito-oikeutta. Näin lapsen asemaan vaikuttaa sen lisäksi, mihin perheeseen hän syntyy, myös se, mihin kuntaan hän syntyy. Näin luodaan lasten luokkayhteiskuntaa.

Sipilän hallitus päätti tänään perua eläkeläisiin kohdistamansa säästöt ”oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vuoksi”. Nyt herää kysymys, miksi Sipilä, Stubb ja Soini eivät ole valmiita tekemään samaa pienten lasten takia? Varhaiskasvatukseen kohdistetut epäoikeudenmukaiset ja kohtuuttomat leikkaukset on peruttava!