Arvoisa ministeri Kimmo Tiilikainen,

Me eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajistossa vetoamme Teihin, jotta suomalaisten eläintilojen ja teurastamoiden valvontaa tehostetaan sekä eläinten hyvinvointia parannetaan.

Yle on tällä viikolla julkaissut suomalaisilla eläintiloilla ja teurastamoilla kuvattua materiaalia, josta ilmenee törkeää välinpitämättömyyttä ja julmuutta eläinten kohtelussa. Videoilla lampaita, sikoja ja lehmiä hakataan, revitään raajoista ja piiskataan liiallisesti sähköpiiskoilla.

Eläimiä on kohdeltava hyvin. Videoilla nähty eläinten pahoinpitely ja tainnutusten epäonnistuminen ovat lainvastaisia. Teurastamoiden omavalvontajärjestelmä ei toimi. Valvonta on korjattava pikaisesti tehokkaaksi, puutteet on korjattava ja valvonnan resurssit on saatava riittäviksi. On tärkeää, että ministerinä puututte asiaan yhdessä vastuuviranomaisen Eviran kanssa ja että nyt esille tulleet tapaukset käydään läpi.

Olette uudistamassa eläinsuojelulakia. Päätöksenne lakkauttaa eläinsuojeluasiamiehen virka on herättänyt suurta huolta siitä, mihin suuntaan uudistustyö on menossa. Haluamme painottaa, että eläinten olojen ja kohtelun tulee lain uudistamisen myötä parantua. Eläinsuojelun heikennyksiin ei ole varaa ja eläinsuojeluasiamiehen tehtävä tulee säilyttää. Myös lakiuudistuksessa valvonnan merkitystä on lisättävä, koska omavalvonta ei riitä.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta on odotettu vuosikymmeniä. Siinä on puututtava pahimpiin eläinten oikeuksien puutteisiin. Porsimishäkit, eläinten nupotukset ja parsinavetat ovat esimerkkejä nykyisistä käytännöistä, joissa eläin kärsii kohtuuttomasti. Valvonnan laatua ja resursseja on parannettava lakiuudistuksen yhteydessä.

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä tekee mielellään yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön kanssa eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Toivomme teiltä löytyvän aikaa yhteiseen tilaisuuteen, jotta voimme keskustella eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja eläinsuojelulain uudistuksesta.

Parhain terveisin,

Ritva Elomaa ja Emma Kari, eduskunnan eläinsuojeluryhmän  puheenjohtajisto