Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan tuore puheenjohtaja Emma Kari iloitsee lautakunnan päätöksestä vastustaa heikennyksiä lasten päivähoitoon. Lautakunta antoi tänään lausunnon hallituksen esityksestä rajata lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ja kasvattaa yli kolmivuotiaiden lasten ryhmäkokoja. Päätös tehtiin lautakunnan vihreiden esityksestä. Myös Helsingin opetuslautakunta päätyi vastustamaan hallituksen esitystä tänään kokouksessaan.

– On tärkeää, ettei Helsingissä kannateta lapsilta leikkaamista. Varhaiskasvatus on lapsen yksilöllisen kehityksen tukemista ja lasten luokkayhteiskunnan torjumista. Se on se väline, jolla kaikille lapsille annetaan parhaat mahdolliset eväät elämään ja itsensä toteuttamiseen omasta taustasta riippumatta. Esitykset ryhmäkokojen suurentamisesta ja päivähoito-oikeuden rajaamisesta heikentäisivät toteutuessaan varhaiskasvatuksen laatua ja asettaisivat lapset eriarvoiseen asemaan keskenään, Kari sanoo.

– Päiväkotien henkilökunta tekee arvokasta työtä ja on jo valmiiksi tiukilla, kun hallitus leikkaa heidän lomiaan ja palkkojaan. Tässä tilanteessa hallitus haluaisi lisäksi kasvattaa nykyiset 21 lapsen ryhmät 24 lapsen ryhmiksi henkilökunnan määrän säilyessä entisellään. Suomalainen varhaiskasvatus on hyvää, sillä ryhmät ovat pieniä ja henkilökunta motivoitunutta, Kari huomauttaa.

Helsingin vihreä valtuustoryhmä on jo aiemmin tänä vuonna vastustanut päivähoidon rajoituksia ja vaatinut, että Helsinki ei lähde mukaan leikkaamaan lapsilta. Kuntien on mahdollista hallituksen kaavailemista heikennyksistä huolimatta tarjota lain minimivaatimuksia parempia palveluita.

– Kahden lautakunnan kriittinen suhtautuminen hallituksen leikkausintoon on hyvä ensimmäinen askel. Teki hallitus minkä päätöksen hyvänsä, Helsinki voi säilyttää lasten tasa-arvoisen oikeuden päivähoitoon ja pienemmät ryhmäkoot, jos tahtoa löytyy, Kari vaatii.

Lisätietoja:
Emma Kari, puh. 044 300 6801