Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tänään, että Helsingissä lähdetään etsimään keinoa taata paperittomille ihmisille pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon. Asia oli käsittelyssä viime vuonna tekemäni valtuustoponnen takia.

Suomessa arvioidaan asuvan 2 000 – 3 000 paperitonta siirtolaista. Paperittomilla tarkoitetaan ilman voimassa olevaa viisumia tai oleskelulupaa maassa asuvia ihmistä. Heidän lisäkseen on ihmisiä, joita joilta puuttuu oikeus julkiseen terveydenhuoltoon.

Erityisen vaikea tilanne on raskaana olevien naisten ja lasten kohdalla. Jokaisen sairaan lapsen tulisi päästä lääkäriin ja jokaisen odottavan äidin pitäisi saada synnyttää turvassa. Lääkäriliitto sekä useat ihmisoikeus- ja lapsijärjestöt ovat jo pitkää toivoneet tilanteen korjaamista. Lisäksi erityisesti hiv-, hepatiitti- tai tuberkuloositartuntaa pelkäävien ihmisten pääsy testeihin on turvattava. Tartuntatautien hoitaminen on meidän kaikkien etu.

Nyt paperittomia ihmisten terveydenhuolto on lääkäreiden vapaaehtoistyön varassa. Monelle lääkärille on ollut vaikea paikka huomata, etteivät he saa työssään hoitaa kaikki sairaita ja apua tarvitsevia ihmisiä. Siksi osa lääkäreistä on alkanut hoitaa paperittomia ihmisiä työaikansa jälkeen paperittomien klinikalla.

Useimmista EU-maista poiketen Suomessa ei tarjota edes välttämätöntä terveyden- ja sairaanhoitoa. Esimerkiksi Ruotsin hallitus päätti kesäkuussa, että paperittomille ryhdytään tarjoamaan samat terveydenhuoltopalvelut kuin turvapaikanhakijoille. Nykytoiminnalla rikomme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja suosituksia.

Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa. On hienoa, jos Helsinki lähtee nyt luomaan mallia siitä, miten näiden kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten terveydenhuolto saadaan kuntoon.