Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tämän päiväisessä kokouksessaan, että Helsingissä lähdetään etsimään keinoa taata paperittomien ihmisten pääsy terveydenhuoltoon. Asia oli käsittelyssä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Emma Karin tekemän valtuustoponnen takia.

“Useimmista EU-maista poiketen Suomessa ei tarjota paperittomille edes välttämätöntä terveyden- ja sairaanhoitoa. Jokaisen sairaan lapsen tulisi päästä lääkäriin, jokaisen odottavan äidin pitäisi saada synnyttää turvassa ja jokaisen hiv-, hepatiitti- tai tuberkuloositartuntaa pelkäävän ihmisen pitäisi päästä testeihin. Tämä olisi meidän kaikkien etu”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Emma Kari.

Suomessa arvioidaan asuvan 2 000 – 3 000 paperitonta siirtolaista. Paperittomilla tarkoitetaan ilman voimassa olevaa viisumia tai oleskelulupaa maassa asuvia ihmistä. Heidän lisäkseen on ihmisiä, joita joilta puuttuu oikeus julkiseen terveydenhuoltoon. Nyt heitä hoitaa lääkäreiden vapaaehtoistyön varassa toimiva paperittomien klinikka, Global Clinic.

“Monelle lääkärille on ollut vaikea paikka huomata, etteivät he saa työssään hoitaa kaikki sairaita ja apua tarvitsevia ihmisiä. Siksi osa lääkäreistä on alkanut hoitaa paperittomia ihmisiä työaikansa jälkeen. On selvää, että tämä on kohtuuton tilanne. Minkään ihmisryhmän terveydenhuolto ei voi olla vapaaehtoisten lääkäreiden harteilla. Vastuun on oltava kaupungilla”, toteaa vihreiden edustaja sosiaali- ja terveyslautakunnassa Laura Nordström.

Nykytilanne rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja suosituksia.  Lääkäriliitto sekä useat ihmisoikeus- ja lapsijärjestöt ovat jo pitkää toivoneet tilanteen korjaamista. Nordströmin esityksestä sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tänään, että Helsinki lähtee etsimään malli siitä, miten paperittomien välttämätön terveydenhuolto tulevaisuudessa järjestetään.

“Kyse on ihmisoikeuksista. Erityisen vaikea tilanne on lasten ja odottavien äitien osalta. Heidän kohdallaan Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset ovat varsin yksiselitteisiä. On hienoa, jos Helsinki lähtee nyt luomaan mallia siitä, miten sosiaali- ja terveysvirasto takaa näiden kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten välttämättömän terveydenhuollon”, Kari toteaa.

Seuraavaksi asiaa käsittelee kaupunginhallitus.

Lisätiedot:
Emma Kari 044 300 6801
Laura Nordström 050 367 6671