Kunniaväkivalta on vakava ja yhä lisääntyvä ilmiö myös Helsingissä. Siihen puuttuminen on perustavanlaatuista ihmissoikeustyötä, jolla on tärkeää merkitystä nyt ja myös tulevaisuudessa.

Kunniaväkivallan muodot vaihtelevat sosiaalisesta rajoittamisesta vakavaan fyysiseen väkivaltaan, joka voi pahimmillaan vaatia uhrin hengen, ja avioliittoon pakottamiseen. Muun sukupuolistuneen lähisuhdeväkivallan tavoin myös kunniaan liittyvän väkivallan muodot kietoutuvat usein yhteen.

Ihmisoikeusliiton mukaan kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteet palautuvat usein teon motiiviin, väkivaltaa perustellaan yhteisöllisen kunnian ylläpitämisellä tai palauttamisella ja se liittyy yleensä seksuaalisuutta ja sukupuolta koskeviin käyttäytymissääntöihin.

Ihmisoikeusliitto julkaisi vuonna 2016 laajan selvityksen kunniaan liittyvästä väkivallasta ja antoi suosituksia väkivaltaan puuttumisesta ja sen ennaltaehkäisystä. Helsingin kaupungin tulee selvittää keinot, jolla ilmiöön voidaan puuttua tiukasti. Toimintaohjeiden kokoaminen ja linjojen vahvistamiseksi tulisi käydä läpi nykyiset kaupungin linjat aiheesta ilmiötä tuntevien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Muuttuvien tilanteiden vuoksi on tärkeää myös, että kaupungin asiantuntijat osallistuvat alaa seuraavien verkostojen toimintaan. Verkostoja tulee tiivistää myös Helsingin sisällä eri toimialojen ja alojen välillä. 

Tarkasteltaviin keinoihin kuuluvat ainakin kaupungin henkilöstön koulutustarpeiden kartoitus ja koulutuksen vahvistaminen. On varmistettava, että perustietojen ja selkeiden toimintaohjeiden lisäksi eri toimialoilla on käytettävissä aiheeseen syvemmin perehtyneitä asiantuntijoita ja mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea.  

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki kokoaa kaupungin eri toimialat kattavat toimintaohjeet kunniaväkivaltaan puuttumisesta ja sen ennaltaehkäisystä. Työ tulee toteuttaa ilmiötä tuntevien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa Ihmisoikeusliiton suosituksia kuullen.