Vihreä kansanedustaja, kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari esittää Helsinkiin kaksivuotisen esiopetuksen pilottia. Kari teki aiheesta tämän päivän valtuuston kokouksessa aloitteen.

“Suomessa osallistutaan varhaiskasvatukseen Euroopan heikoimmin. Erityisen vähäistä osallistuminen on niillä lapsilla, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten. Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Esiopetuksen pidentäminen olisi etenkin niiden lasten etu, jotka tarvitsevat eniten tukea”, Kari sanoo.

Rinteen hallitus on ohjelmassaan päättänyt käynnistää laajan toimenpideohjelman varhaiskasvatuksen laadun sekä osallistumisasteen nostamiseksi. Osana ohjelmaa kuntien on mahdollista osallistua kaksivuotisen esikoulun kokeiluun.

“Helsingissä on pitkäjänteisesti tavoiteltu varhaiskasvatuksen parempaa laatua ja korkeampaa osallistumisastetta. Helsinki päätti ensimmäisenä tehdä 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta maksutonta eikä toteuttanut edellisen hallituksen varhaiskasvatukseen kohdistettuja heikennyksiä. Kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi olisi hyvä jatkumo tälle työlle”, Kari sanoo.

Kari kuitenkin painottaa, että ensiarvoisen tärkeää on tarjota laadukasta pedagogista varhaiskasvatusta, joka edellyttää päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamista. Vihreät vaativatkin selkeitä panostuksia henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen seuraavassa budjetissa.

“Tärkeää on muistaa, että lasten hyvinvointi edellyttää sitä, että aikuiset voivat hyvin. Siksi Helsingin on pidettävä huolta siitä, että päiväkotien ja esikoulujen työntekijöiden työssäjaksamista tuetaan nykyistä paremmin. Tämän pitää näkyä selvästi ensi vuoden budjetissa”, Kari sanoo

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista virallisesti loppuvuodesta.