Arvoisa puhemies

Kun puhumme maan puolustamisesta,
keskitymme usein Hornet-kaluston suorituskykyyn 
tai Nato-jäsenyyteen.

Maan tulevaisuutta puolustetaan kuitenkin joka päivä
kodeissa, neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Isänmaan puolustamista on se
että me pidämme sen lupauksen,
joka tässä maassa on aina annettu lapsille.
Että me teemme työtä, jotta teillä olisi paremmin.
Että tässä maassa jokaisella lapsella on oikeus 
maailman parhaaseen koulutukseen.

Maanpuolustamista on se
että murramme lasikatot tyttäriemme puolesta
että estämme poikiamme tippumasta
että annamme jokaiselle isälle yhdenvertaisen oikeuden vanhemmuuteen
ja jokaiselle äidille mahdollisuuden uraan.

Maanpuolustamista on se
ettei lastemme tarvitse kantaa vastuuta maapallon selviämisestä
vaan me aikuiset teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi,
ja varmistamme että lapsillemme jää mahdollisuus
hengittää kauniiden metsiemme havuntuoksuita ilmaa,
uida puhtaissa vesissä
ja kulkea soilla pitkin narisevia pitkospuita.

Maanpuolustamista on se
että nostamme niitä, joiden omat jalat eivät kanna.
että teemme kaikkemme, ettei yksikään perhe elä köyhyydessä
eikä yksikään lapsi jää ulkopuolelle rahan puutteen takia.

Tätä hallitusohjelmaa ovat kiitelleet
niin opettajat kuin lapsijärjestöt,
niin luonnonsuojelijat kuin ihmisoikeusjärjestöt.

Kaikkien heidän viestinsä on sama:
Tämä ohjelma kääntää Suomen suunnan.

Vihdoin on virinnyt toivo siitä,
että Suomi voisi jälleen olla se maa,
joka kulkee koulutuksen,
luonnonsuojelun
ja tasa-arvon eturintamassa.

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos.

Maailma on herännyt ilmastomuutoksen pysäyttämisen kiireellisyyteen.
Samalla ovat lisääntyneet tekosyyt sille,
miksi juuri meidän ei juuri täällä ja juuri nyt tarvitse tehdä mitään.

Kun aikuiset eivät ryhtyneet toimiin,
joutuivat lapsemme astumaan johtoon.

Kuukausien ajan joka perjantai
kansanedustajat ovat tulleet töihin
tulevaisuutensa puolesta lakkoilevien koululaisten ohitse.

Tämä hallitusohjelma vastaa ilmastolakkoilijoille:
Me olemme teidän rinnallanne.
Teidän kuuluu saada käydä koulunne rauhassa.
Meidän aikuisten tehtävä on tehdä se mitä tarvitaan,  
jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Ja me hoidamme siirtymän hiilineutraaliin Suomeen 
oikeudenmukaisesti ja reilusti.

Ja jos oppositiolta saa jotain toivoa,
niin kirittäkää hallitusta parempaan.
Vaatikaa, että teemme enemmän ja nopeammin.

Myös luonnonsuojelussa on kyse elämän suojelusta,

Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta,
hömötiaisia, sammalia, kovakuoriaisia,
suojelemme samalla ihmistä.

Kuudennen sukupuuttoaallon torjuminen 
ei enää jää ilmastonmuutoksen jalkoihin.

Hallituksen sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun 
on historiallisen suuri.
Nyt suojellaan enemmän metsiä, soita ja vesiä
kuin koskaan aikaisemmin.

Arvoisa puhemies

Kuten pääministeri Rinne hyvin totesi,
Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa 
taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.

Tämän hallituksen politiikkaa ohjaa eriarvoisuuden torjuminen.
 
Hallitusohjelma vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja.
Perusturvaa korotetaan. 
Sosiaaliturvauudistus aloitetaan.
Opintoraha sidotaan indeksiin.
Ja ensimmäistä kertaa koskaan 
tavoite asunnottomuuden poistamisesta on kirjattu hallitusohjelmaan.

Erityisen tärkeää on lapsiperheköyhyyden vähentäminen.
Suomessa noin joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä.

Tämä ei ole sattumaa.
Se on seurausta sekä tehdystä että tekemättä jääneestä politiikasta.
Siksi meidän onnistumisemme mitataan myös siinä, 
miten onnistumme nostamaan kaikkein pienimpiä.

Tämä hallitusohjelma rakentaa lapsi- ja perheystävällistä Suomea.
Perheiden tukea ja matalan kynnyksen palveluita parannetaan
Lapsivaikutusten arvioinnista tulee nyt osa kaikkea päätöksentekoa.

Arvoisa puhemies

Tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen 
on panostaa tasa-arvoiseen koulutukseen.

Koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa rapautua jo vuosia.
Oppimiserot kasvavat ja osaamistaso laskee.
Tyttöjen ja poikien väliset erot lukutaidossa ovat suurempia 
kuin missään muussa länsimaassa. 

Koululaisemme ovat edelleen maailman huippuja, 
mutta poikamme tippuvat ja liian moni voi aivan liian huonosti.
Silti koulutuksesta on leikattu vuosi toisensa jälkeen.

Koulutusleikkausten tie on nyt kuljettu loppuun. Tämä hallitusohjelma panostaa koulutukseen.

Koko oppimisen perusta rakentuu 
niillä oppimispolun ensimmäisill askeleilla.
Siksi tämä hallitusohjelma tavoittelee 
varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista.

Ensin on kuitenkin korjattava se, mitä on rikottu.

Siksi jokaisen lapsen tasa-arvoinen päivähoito-oikeus palautetaan
ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua laajennetaan.
Kaksivuotisen esiopetusta pilotoiminen käynnistää tärkeän uudistuksen,
jolla lasten välisiä oppimiseroja kurotaan umpeen.

Peruskoulun tasa-arvoa ja laatua parannetaan,
ja tunnustetaan, ettei tänä päivänä pelkällä peruskoululla enää pärjää. 

Siksi me teemme kaikkemme, jotta jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusiän nosto 18 ikävuoteen on selvä viesti tämän puolesta. 

Samalla ryhdytään toimiin toisen asteen keskeytysten vähentämiseksi
ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus etenee 
nuorten tekemän kansalaisaloitteen viitoittamalla tiellä. 

Arvoisa puhemies

Aina kun syrjintään puututaan tai tasa-arvoa edistetään,
alkaa internet kohista,
että nyt tasa-arvo on kyllä mennyt liian pitkälle.

Vihreissä on liikaa naiskansanedustajia.
Hallituksessa on liikaa naisministereitä.
Vihreistä kansanedustajista kirjoitetaan herkkuina
ja vihreästä ministeristä prinsessana.

Naisten pätevyyttä vähättelevät
ja naisten määrää kauhistelevat kirjoitukset kertovat, 
miksi feminismiä tarvitaan.

Keskellä tämän mölinän helposti unohtuu,
että kansanedustajien enemmistö on edelleen miehiä,
kuten on ollut koko eduskunnan 112-vuotisen historian ajan.
Samoin vaaleissa eduskuntaan nousseiden uusien  
kansanedustajien enemmistö on miehiä.

Eli ei hätää veljet, olette edelleen enemmistö.

Hallitusohjelma ei väitä, että tasa-arvo on valmis.

Vuosien hidastelun jälkeen perhevapaat uudistetaan.
Perusteettomia palkkaeroja ja raskaussyrjintää ehkäistään.
Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan ja turvakotipaikkoja lisätään.

Raiskausmääritelmä muutetaan suostumuksen puutteeseen perustuvaksi.
Translakia korjataan ja asevelvollisuuden uudistamista selvitetään.

Ja toisin kuin viime kaudella,
ministerien sukupuolijakauma vastaa tasa-arvolain henkeä.

Samalla ihmiskaupan uhreja autetaan,
perheen yhdistämistä helpotetaan
ja kiintiöpakolaisten määrä nostetaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty onkin todennut,
että tämä hallitusohjelma on ihmisoikeusmyönteisin naismuistiin.

Arvoisa puhemies

Tämä hallitusohjelma korjaa sitä, mitä on rikottu.

Se nostaa niitä, joita on painettu alas.
Se suojelee sitä, mikä on kaikkein arvokkainta.

Hallitusohjelma ei ole täydellinen
mutta se on tämän maan historian vihrein ja feministisin.

Se torjuu ilmastonmuutosta ja edistää tasa-arvoa.
Se nojaa sivistykseen ja uskoo koulutuksen kantavaan voimaan.

Siksi vihreä eduskuntaryhmä kannattaa hallitusohjelman hyväksymistä.