Jätin ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen:

Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän raportti Jäämeren radasta valmistui 11.2.. Raportissa hanke todettiin taloudellisesti kannattamattomaksi, ja ratahankkeen edistämiseksi ei esitetä jatkotoimenpiteitä.

Raportissa tuotiin laajasti esille myös hankkeen haitallisuus pohjoisen luonnolle ja saamelaisille. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa.

Raportti otettiin saamelaisten joukossa vastaan tyytyväisenä. On kuitenkin edelleen epäselvää, onko valtion johto luopunut hankkeesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy selvitystyöryhmän raportin myötä? Aikooko hallitus luopua Jäämeren radan edistämisestä?