Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii seuraavan hallituksen kärkitavoitteeksi lapsiköyhyyden vähentämistä. Tilastokeskuksen juuri julkaisemista pienituloisuutilastoista käy ilmi, että lapsiköyhyys kasvaa Suomessa. Suomessa joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä. Arvioiden mukaan köyhissä perheissä eläviä lapsia on nyt jo 150 000, mikä lähentelee vuoden 2007 huippulukuja.

“On häpeällistä, että talouden kasvaessa lapsiköyhyys lisääntyy. Se ei ole sattumaa, vaan seurausta tehdystä ja tekemästä jätetystä politiikasta. Sipilän hallituksen tekemät leikkaukset ja lakimuutokset ovat lastensuojelujärjestöjen mukaan heikentäneet erityisesti pienituloisten lapsiperheiden asemaa. Perheiden taloudelliset vaikeudet heijastuvat suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin”, vihreiden kansanedustaja Emma Kari sanoo.

Lapsiperheissä koettu köyhyys periytyy helposti. Pitkät köyhyysjaksot lisäävät nuorten syrjäytymisriskiä. Erityisen haitallista on köyhyys vauvaiässä. Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi viime viikolla linjauksensa lapsiköyhyyden vähentämiseksi.

“Tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen on panostaa tasa-arvoiseen koulutukseen. Samalla perheiden taloudellista ahdinkoa on helpotettava ja perheisiin kohdistetut leikkaukset peruttava. Lapsilisät on palautettava indeksiin ja pienimpiä vanhempainpäivärahoja sekä opintorahan huoltajakorotusta korotettava. Erityisesti joulu on kipeää aikaa monessa köyhässä lapsiperheessä. Siksi Vihreät on esittänyt lapsiperheiden toimeentulotukeen joululisää”, Kari sanoo.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on jo vuonna 2011 huomauttanut Suomelle, että lapsen edun ja lapsivaikutusten arviointi on ollut päätöksenteossa puutteellista.

“Seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on lapsiköyhyyden vähentäminen ja lasten eriarvoistumisen pysäyttäminen. Ensi vaalikaudella politiikan lähtökohdaksi on otettava, ettei lapsen asemaa heikentäviä päätöksiä tehdä”, Kari sanoo.

Lisätietoja:
Vihreiden askeleet lapsiköyhyyden vähentämiseksi