Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Kari on tyytyväinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökseen suositella helsinkiläisille kouluille kahdeksan aamuista luopumista. Lautakunta suosittelee, että peruskoulujen 7–10 -luokkien ja lukioiden koulupäivien alkamisaikoja myöhennetään syksystä 2019 alkaen.

Lautakunnan päätös tehtiin Karin tekemän valtuustoaloitteen pohjalta.

“Kahdeksalta alkavat kouluaamut ovat haitallisia erityisesti murrosikäisille. Tutkimusten mukaan aikaiset aamut lyhentävät nuorten nukkumisaikaa ja voivat haitata oppimista. Meidän pitää huolehtia siitä, että lapset saavat tarpeeksi unta. On hienoa, että Helsingissä halutaan liittyä niiden edelläkävijäkuntien joukkoon, jotka panostavat lasten hyvinvointiin suosittamalla koulujen alkamisajankohdan myöhentämistä”, Kari sanoo.

Tutkimusten mukaan nuorten luonnollinen unirytmi siirtyy myöhäisemmäksi varhaisteini-iässä, minkä vuoksi nukahtaminen myöhentyy. Nuoren unentarve ei kuitenkaan vähene. Suomen Lukiolaisten liitto on toistuvasti vaatinut kahdeksan aamuista luopumista nuorten hyvinvointiin vedoten.

“Univaje on riski nuorten hyvinvoinnille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan noin puolet lukiolaisista kokee väsymystä vähintään viikoittain. Suomen lukiolaisten liitto toteutti keväällä kyselyn koulupäivien aikatauluista omille jäsenilleen. Kyselyyn vastanneista lukiolaisista 69 prosenttia kannatti luopumista kahdeksan aamuista. Kahdeksan aamuista luopuminen on koululaisten etu”, Kari sanoo.