Koko virallinen Suomi vaikenee, kun Euroopan ainoa alkuperäiskansa on pitkin syksyä osoittanut Saamenmaalla mieltään Sipilän hallituksen suunnittelemaa Jäämeren rataa vastaan. Saamelaiset ovat vastustaneet hanketta näkyvästi myös tällä viikolla, kun Rovaniemellä on kokoonnuttu käsittelemään Arktista aluetta. Vihreä kansanedustaja Emma Kari vaatii Suomen hallitusta kuuntelemaan saamelaisten kritiikkiä ja lopettamaan hankkeen valmistelun.

“Saamelaisten viesti on hyvin selvä: Jäämeren rataa ei haluta. Rata uhkaisi saamelaisten kulttuuria ja pohjoisen arvokasta luontoa. Saamelaisten huoli jää liian vähälle huomiolle valtion johdossa” Kari sanoo.

Saamelaiskäräjät on todennut, ettei sitä ole kuultu hankkeen valmistelussa. Jäämeren rata ja erityisesti valittu reittivalinta rikkoisi saamelaisten oikeutta omaan kulttuuriin estämällä pääsyn perinteisille maille ja näin ollen estämällä kulttuurin harjoittamisen. Erityisen haitallinen Jäämeren radan suunniteltu linjaus on kolttasaamelaisille, joiden alueen rata halkaisee kahtia.

“Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kutsunut Jäämeren rataa täydelliseksi katastrofiksi saamelaisille. Kolttien kyläkokous, kolttasaamelaisten itsehallintojärjestelmä, on lausunnossaan todennut hankkeen uhkaavan koko kolttasaamelaisen kulttuurin olemassaoloa. Nämä ovat vakavia viestejä, joita ei voi ohittaa”, Kari sanoo.

Todennäköisesti rata palvelisi ennen kaikkea kaivosteollisuuden tarpeita, mikä tekisi hankkeesta entistäkin suuremman riskin paitsi pohjoisen alueen luonnolle ja ympäristölle, mutta myös alkuperäiskansalle. Kari on huolissaan, että saamelaisten ääni ei taaskaan kuulu heitä koskevissa asioissa.

“Saamelaisten ja luonnonsuojelijoiden huoleen hankkeen tuhoisuudesta on suhtauduttava vakavasti. Jäämeren rata uhkaa Arktista luontoa ja saamelaisten elinkeinoja ja kulttuuria. Miksei alkuperäiskansaa olla kuultu hankkeen valmistelussa? Miksi virallinen Suomi vaikenee, kun Euroopan ainoa alkuperäiskansa vaatii oikeutta?” Kari kysyy.