Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii keskustaa ja kokoomusta sitoutumaan vaalipuheiden sijaan konkreettisiin toimenpiteisiin ilmaston- ja luonnonsuojelussa. Kokoomus on puheissaan ilmoittanut “varjelevansa maapalloa” ja keskusta on kertonut tekevänsä Suomesta “ilmastotaistelun suurvallan”.

“Keskusta ja kokoomus ovat vaalien lähestyessä kokeneet yllättävän ympäristöherätyksen. Hallituksessa samat puolueet ovat luopuneet kansainvälisestä tavoitteesta pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja vesittäneet ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ihmiset ovat kyllästyneet sumutukseen. Nyt on tärkeää kuulla konkreettisia sitoumuksia siitä, miten nämä puolueet aikovat ilmastoa ja luontoa suojella”, Kari sanoo.

Vihreät ovat tehneet keskustalle ja kokoomukselle useita esityksiä, mutta toistaiseksi puolueet eivät ole osoittaneet kiinnostusta kunnianhimoiseen ympäristöpolitiikkaan. Vaalien lähestyessä keskusta ja kokoomus markkinoivat itseään luonto- ja ilmastopuolueina, vaikka puolueiden toiminta hallituksessa on ollut päinvastaista. Kari toivoo tämän muuttuvan.

“Vaalipuheet eivät tätä planeettaa pelasta. Nyt tarvitaan tekoja, ei pelkkiä markkinointisloganeita. Keskustan ja kokoomuksen on tehtävä konkreettinen ympäristölupaus, jotta heidän puheensa voidaan vaaleissa punnita”, Kari sanoo.

Kari toivoo keskustalta ja kokoomukselta vastauksia siihen, ovatko puolueet valmiita:

1) kieltämään kaikki fossiiliset polttoaineet, mukaan lukien turpeen?

2) perumaan Sipilän hallituksen tekemät luonnonsuojeluleikkaukset ja lisäämään luonnonsuojelun rahoitusta?

3) karsimaan sadoilla miljoonilla euroilla ympäristölle ja ilmastolle haitallisia tukia?

4) suojelemaan 10 prosenttia Etelä-Suomen metsistä ja toteuttamaan soidensuojeluohjelman alkuperäisessä laajuudessaan?

5) perumaan tavoitteet metsähakkuiden massiivisesta lisäämisestä ja kieltämään avohakkuut valtion mailla?

6) poistamaan kaivoksille myöntämänsä sähköveron alennuksen, ottamaan käyttöön louhintaveron ja kieltämään malminetsinnän luonnonsuojelualueilla?

7) uudistamaan maatalouden tukia vesistöjen rehevöitymisen torjumiseksi ja kasvisruuan edistämiseksi?

8) rauhoittamaan uhanalaisia riista- ja kalalajeja?

9) uudistamaan vesilakia siten, että kalatievelvoitetta saadaan laajennettua ja purkamaan energiantuotannon kannalta merkityksettömiä vaellusesteitä?

10) korjaamaan suunnitellut ympäristöhallinnon heikennykset ja turvaamaan itsenäisen ympäristöhallinnon?