Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii, että seuraavassa hallitusohjelmassa Suomi säätää fossiilisille polttoaineille laillisesti sitovat viimeiset käyttöpäivät. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää uskottavaa ja sitovaa aikataulua hiilen, turpeen, öljyn ja maakaasun käytön lopettamiselle.

”Puolueiden puheita päästöjen vähentämisen tärkeydestä on kuultu jo vuosia. Viimeistään nyt, polttavan kuuman kesän jälkeen, kaikille pitäisi olla selvää, että on tekojen aika. Pehmeät keinot eivät enää riitä. Fossiilienergiasta on päästävä eroon nopeasti”, Kari sanoo.

Kari ehdottaa, että jo olemassa olevaa ilmastolakia vahvistetaan asettamalla päivämäärät, jonka jälkeen fossiilisten energialähteiden käyttö Suomessa on kiellettyä.

Suuntaa antava aikataulu:
     2025 öljy lämmityskäytössä
     2029 kivihiili (tästä hallitus on jo päättänyt)
     2029 turve
     2035 maakaasu
     2035 öljy pl. lentoliikenne
     2040 öljy lentoliikenteessä

“Tarvitsemme sitovaa lainsäädäntöä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi. Näin varmistetaan, että investoinnit fossiilisten polttoaineiden käyttöön loppuvat, eivätkä sijoittajat voi uskotella itselleen, että ehkä ilmastotoimet eivät koskekaan heitä. Näin Suomeen luodaan ennustettava energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa suosiva liiketoimintaympäristö. Mitä nopeammin sitovista takarajoista päätetään, sitä enemmän sopeutumisaikaa jää ja sitä kustannustehokkaammin muutos voidaan viedä läpi”, Kari sanoo.

Kari pitää huolestuttavana poliitikkojen löysiä ilmastopuheita ja vaatii puolueita välittömästi julkaisemaan sitoumuksensa fossiilienergiasta luopumisen aikataulusta.

”Vaalien lähestyessä myös ilmastoasiat näyttävät nousseen yhä useamman poliitikon huulille. Puheista tekoihin matka on kuitenkin pitkä. Viimeistään nyt olisi aika selkiyttää kunkin puolueen linja. Ihmisillä on oikeus tietää puolueiden todelliset tavoitteet. Epämääräiset lupaukset päästövähennyksistä eivät enää riitä”, Kari sanoo.