Isät tarvitsevat tasa-arvoa siinä missä äiditkin. Epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta kärsivät myös isät. Töissä mies nousee helpommin johtajaksi, mutta perheessä äiti nähdään edelleen päävanhempana. Siis sinä, jota neuvolassa ensi sijaisesti puhutellaan.

Läheinen suhde omaan lapseen on vanhemman elämässä se arvokkain asia. Se on jotain, mitä keneltäkään ei saisi kieltää. Asenteet lapsiaan hoitavia isiä kohtaan muuttuvat kuitenkin hitaasti. Läheskään kaikki isät eivät Suomessa käytä ainoastaan isille tarkoitettua isyysvapaata. Kotihoidontuen saajista noin 94 prosenttia oli viime vuonna naisia.

Naisten ja miesten välinen palkkaepätasa-arvo osuu myös miehiin, sillä isät kokevat olevansa suuremmassa vastuussa perheen elättämisestä. Yli puolet isistä, jotka eivät pidä hoitovapaata, kertovat syyksi ratkaisuun perheen taloudellisen tilanteen. Jos naisten ja miesten palkkaerot saataisiin kurottua umpeen, valinta olisi perheissä helpompi.

Moni isä törmää edelleen työnantajan asenteeseen siitä, että ei ole miehen homma olla lapsen kanssa kotona. Työnantajien ja muun yhteiskunnan asenne isien kotiinjäämista kohtaan paranisi, jos vauvoja hoitavista isistä saataisiin normi. Vanhempainvapaat on saatava jakautumaan taisemmin. Isälle korvamerkittyä oikeutta vanhempainvapaaseen on laajennettava, jotta isien oikeus perheestä paranee. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmään tarvitaan laaja uudistus. Tämä on isien etu.

Yksikään tuntemani isä, joka on jäänyt vauvan kanssa kotiin, ei ole tätä päätöstä katunut. Yhä useammat isät ottavat heille kuuluvan paikan kotona ja haluavat olla mukana lastensa elämässä aivan yhtä paljon kuin äiditkin. Heidän rinnallaan on kuitenkin monia isiä jotka haluaisivat niin tehdä, mutta eivät voi. Heille tarvitaan tasa-arvoa!

Hyvää isänpäivää kaikki ihanat isät!