Naisen oikeutta päättää omasta ruumiistaan on puolustettava viimeiseen saakka. Keskustelemme eduskunnassa paraikaa lääkäreiden ja kätilöiden oikeudesta kieltäytyä abortin tekemisestä. On surullista joutua käymään tätä keskustelua vuonna 2015.

Naisten kohduilla politikointi on kautta historian ollut monien poliitikkojen suosikkiteema ja ulkoministeri Soini osallistuu keskusteluun aktiivisesti. Aihe voi tuntua helpolta, kun ei koskaan joudu niiden vaikeiden päätösten eteen, joita abortin tehneet naiset ovat joutuneet tekemään.

Suomen aborttilainsäädäntö on itse asiassa varsin tiukka, yksi EU:n tiukimpia. Taustalla on epäluottamus naisen omaa arvostelukykyä kohtaan. Pelkkä naisen tahto ei riitä, vaan naisen on aina esitettävä raskauden keskeyttämiselle lääkärin hyväksymä syy.

Kansalaisaloitteen tavoite on vaikeuttaa abortin saantia. Harvaan asutussa maassa se asettaa eri puolilla Suomea asuvat naiset eriarvoiseen asemaan. Se syyllistää entisestään niitä naisia, jotka joutuvat näiden vaikeiden päätösten eteen. Ja samalla se asettaa terveydenhuoltohenkilökunnan vaikeaan asemaan. Kätilöliitto vastustaa aloitetta, naisjärjestöt vastustavat aloitetta ja sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta vastustaa aloitetta.

Aborttilainsäädäntöä ei missään tapauksessa tule kiristää. Oikeus päättää omasta ruumiistaan on yksi suurimmista naisten asemaa parantavista poliittisista päätöksistä.

Abortit eivät katoa niiden saamista vaikeuttamalla tai kielloilla – ne vain siirtyvät vaarallisempiin olosuhteisiin. Laittomat abortit ovat yksi äitiyskuolleisuuden pääsyistä. Paras tapa vähentää abortteja, on seksuaalivalistuksen lisääminen, ehkäisyvälineiden saatavuuden helpottaminen ja köyhyyden vähentäminen.