Blogikuva_vanhankaupunginkoski

Vapaiden koskien ja vaelluskalojen ystävät, nyt on hyviä uutisia! Kaupunginhallitus on juuri yksimielisesti päättänyt, että Vantaanjoen Vanhankaupunginkosken padon purkamista pitää lähteä selvittämään.

Olemme kohdelleen Vantaanjokea todella pitkään todella huonosti. Jokeen on vuosisatojen kuluessa rakennettu monia patoja ja jokea on käytetty enemmän viemärinä kuin arvokkaana vesistönä. Luontaisesti lisääntyvät alkuperäiset vaelluskalakannat ovat tuhoutuneet ja vesi on ollut pahimmillaan hirvittävässä kunnossa.

Nyt Vantaanjoki on kuitenkin paranemassa. On rakennettu vedenpuhdistamoita, on purettu patoja ja vedenlaatu on saatu paranemaan. Lukuisat vapaaehtoiset ovat kunnostaneet kalojen kutupaikkoja. Uhanalanen meritaimen on jälleen palannut jokeen. Vanhankaupunginkosken voimalaitoksen pato on osa kaunista ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä, mutta se estää monien kalakantojen palaamisen jokeen.

Upea kulttuuriympäristö pystytään säilyttää, vaikka pato puretaan. Vantaajoki voidaan palauttaa sellaiseksi koskiparatiisiksi, joka se on joskus ollut. Tämä olisi hyvä teko paitsi Suomenlahden kalakantojen puolesta, myös vesistöjä rakastavien helsinkiläisten puolesta. Palautetaan fors (koski) Helsingforsiin!