Ympäristöministeriössä työskentelin Ville Niinistön erityisavustajana ja puolustimme yhdessä Suomen luontoa ja ilmastoa. Sen jälkeen soidensuojeluohjelma on vesitetty, maamme viimeisiä vapaita koskia suojaava koskiensuojelulaki halutaan purkaa ja ympäristöministeriön alasajamista väläytellään.

Suomen lajeista noin 10 prosenttia ja luontotyypeistä peräti yli puolet on uhanalaisia. Ilmastonmuutos on kenties kauaskantoisin ihmiskuntaa ja koko maapalloa kohdannut uhka, jonka pysäyttämisellä on kiire. Tässä Villen ja minun esittämä ensiapupakettia ympäristömme pelastamiseksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

1. Vahva ympäristöministeriö

Moneen kertaan tyrmätty ehdotus ympäristöministeriön yhdistämisestä maa- ja metsätalousministeriöön on jälleen nostettu esiin. Ehdotus tarkoittaa ympäristöministeriön alasajoa. Uudessa ministeriössä ympäristöasiat alistettaisiin aina maa- ja kaivostalouden eduille. Ympäristöhallinnon heikentämisen sijaan ympäristöministeriöön pitäisi siirtää luonnonvarojen kestävään hoitoon liittyvät asiat sekä ilmastopolitiikka kokonaan. Ilmastonmuutos ja kestävä luonnonvarojen käyttö edellyttävät talouden viherryttämistä ja vahvempaa ympäristöpolitiikkaa – ei heikompaa.

2. Suojellaan soita, ei polteta niitä

Turpeen nostaminen soilta tuhoaa suoympäristöjä, pilaa valuma-alueen vesiä ja turpeen polttaminen aiheuttaa ilmastopäästöjä. Turpeen nostaminen soilta onkin lopetettava vuoteen 2025 mennessä. Ville Niinistön ministerikaudella valmisteltiin soidensuojeluohjelma, jolla oli tarkoitus suojella 100 000 hehtaaria arvokkaita ja herkkiä soita. Kokoomus kuitenkin vesitti ohjelman viime metreillä. Soidensuojeluohjelma on toteutettava alkuperäisessä laajuudessaan, jotta saamme pelastettua edes osan vaarassa olevista soista. Kyse on Etelä-Suomen viimeisistä arvokkaan suoluonnon rippeistä – ihmisten rakkaista lakkasoista ja virkistyskäytöstäkin.

3. Monimuotoiset metsät, kestävä metsätalous

Metsien tilanne on heikoin eteläisessä Suomessa. Suojeluaste onkin saatava nostettua vähintään kymmeneen prosenttiin kaikilla metsäkasvillisuusvyöhykkeillä. Samalla on panostettava riittävän yhtenäisiin suojelualueisiin. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO on toteutettava vähintään alkuperäisessä laajuudessaan vuoteen 2025 mennessä. Talousmetsissä on siirryttävä ympäristön kannalta kestävämpään metsätalouteen. Metsien ja lajien suojelu on itseisarvo, mutta tuo myös mittavia ekosysteemihyötyjä ihmiselle ja taloudelle.

4. Säilytetään kosket, ei Kollajan allasta

Suomi on tuhonnut yli 90 prosenttia vaelluskalajoista. Viimeisiä vapaita koskia suojelee koskiensuojelulaki. Pohjolan Voima oy on havitellut Kollajan allasta, joka hukuttaisi alleen metsiä, soita, herkkiä elinympäristöjä sekä tuhoaisi lain suojaamat vapaana virtaavat kosket, kalojen kutupaikat ja uhkaisi lukuisia uhanalaisia lajeja Iijoella. Keskusta ja kokoomus ovat kilpaa hehkuttaneet hanketta. Koskiensuojelusta on pidettävä kiinni ja vesilakia tulee muuttaa niin, että kalojen nousujokia patoavat voimalaitokset velvoitetaan rakentamaan kalatiet. Vaelluskalojen nousun helpottaminen ja luonnontilaiset joet tuovat mittavia tuloja kalastusmatkailun ja luontomatkailun kautta – luonto tuo työtä, sen tuhoaminen ei.

5. Elvytetään uhanalaiset lajit

Saimaannorppa, susi, meritaimen ja monet monet muut maamme uhanalaiset lajit tarvitsevat ehdottoman suojan metsästykseltä ja kalastukselta. Ei ole mitään oikeutettua syytä hävittää maastamme lajeja, jos tiedämme mikä niitä uhkaa ja kuinka voisimme häviämisen estää. Uhanalaiset kalalajit tarvitsevat lainsuojan siinä missä muutkin uhanalaiset lajit, norppavedet on vihdoin saatava vapaaksi verkoista, eikä susien metsästystä voi sallia.

6. Hiiletön Suomi 2050

Jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa kahteen asteeseen, yli kaksi kolmasosaa nykyisistä öljy-, kivihiili- ja maakaasulöydöksistä täytyy jättää maan alle. Suomen on päästävä vihdoin eroon hiilestä ja oltava päästötön vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuva energia kulkee maailmalla voitosta voittoon ja meidän pitää mennä siihen mukaan. Puhtaaseen teknologiaan investoiminen on valinta sekä ympäristön, työllisyyden että turvallisuuden puolesta. Suomen talous menestyy vain olemalla edelläkävijä ja samalla rakennamme ihmisille viihtyisämpää ja parempaa arjen elinympäristöä, jossa hyvinvointi tulee puhtaasta ympäristöstä, joukkoliikenteestä ja paremmista palveluista.

Seuraa Emmaa Facebookissa!