Kaupunginhallitus käsittelee tänään kokoomuksen ryhmäaloitetta, jossa toivotaan kaupungin pyytävän eduskuntaa muuttamaan järjestyslakia kerjäämisen organisoinnin kriminalisoimiseksi. Muuten hyvä, mutta Suomessa on jo rikoslaki, joka pitää sisällään myös ihmiskaupan ja sitä kautta myös kerjäämisen organisoinnin kriminalisoinnin. Syy aloitteelle ei siis ole todellinen halu muuttaa lakia.

Kokoomuksen toiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka syrjintä verhotaan huoleen ihmisten kohtalosta. Aloitteessaan kokoomus puhuu ihmiskaupasta ja romanien riistosta. Jos on olemassa todellinen epäilystä ihmiskaupasta, toimintatapa on Suomessa selvä. Ihmiskaupan uhreille kuuluu apua ja suojelua.

Suomessa ihmiskaupan auttamisjärjestelmään pääsemiseksi riittää pelkkä epäilys ihmiskaupan uhriksi joutumisesta. Uhrien auttaminen voi sisältää majoituksen, sosiaali- ja terveyspalveluita, oikeudellista neuvontaa ja avustamista, turvallisuusjärjestelyitä ja muita uhrin tarvitsemia tukitoimia. Tätä aloitteessa ei vaadita. Kokoomus on vastustanut kaikkea romanikerjäläisille suunnattua apua.

Kun kokoomuksen väitteitä selvitettiin Helsingin poliisilaitokselta, todettiin, ettei luotettavia havaintoja kerjäämisen organisoimisesta Suomessa ole eikä poliisin tietojärjestelmissä ole ollut tutkittavana Suomessa syytteeseen johtaneita tapauksia, joissa on ollut kyse kerjäämiseen liittyvästä ihmiskaupasta. Myös Helsingin päiväkeskus Hirundosta saadun tiedon mukaan havaintoja ja viitteitä kerjäämisen organisoinnista tai organisoidusta ihmiskaupasta ei ole ollut. Muutenkin monet kokoomuksen esittämät luvut ja arviot eivät enää pidä paikkaansa.

Edes kokoomuksen oma kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, joka on aikaisemmin aikaisemmin ajanut kerjäämisen kieltämistä, ei enää tue kokoomusta. Pajunen esittää nyt kaupunginhallitukselle, ettei aloitetta kannata viedä eteenpäin. Laki on jo olemassa ja kokoomuksen väitteet vääriä.