Ärade ordförande, bästa fullmäktige,

Vihreä valtuustoryhmä haluaa tehdä politiikkaa, jolla emme jätä velkojamme lastemme maksettaviksi. Velkaantumista ei voi kuitenkaan tarkastella ainoastaan lainaeurojen määrällä. Kysymys on siitä, millaisen kaupungin jätämme tuleville helsinkiläisille.

Vi vill bygga en hållbar stad, som växer så, att människor kan utnyttja kollektivtrafik och cykla. Vi vill göra klimatpolitik som tar ansvar om kommande generationer. Vi vill spara skog till våra barn. Helsingfors måste vara en stad som är jämlik och som ger likadana möjligheter åt sina barn.

Hyvät valtuutetut,

Me käsittelemme nyt budjettia, joka rakentaa vihreämpää Helsinkiä. Helsinkiläiset arvostavat joukkoliikennettä ja tulevaisuudessa yhä pienempi osa kaupunkilaisista tarvitsee autoa. Helsinki investoi nyt määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn. Kun liikennehankkeet laitettiin tärkeysjärjestykseen, autoilua lisäävät liikennehankkeet ovat siirtyneet hamaan tulevaisuuteen.

Iso asia on Kruunuvuoren joukkoliikennesillan aikaistaminen. Sillan rakentaminen voidaan aloittaa jo vuonna 2018. Näin Kruunuvuorenrannassa perheen ei tarvitse omistaa kahta autoa ja uutta kaupunginosaa rakennetaan aidosti joukkoliikenteen varaan. Kokonaisuudessaan joukkoliikenteen parantamiseen laitetaan 5-7 miljoonaa euroa vuosittain. Tämä tarkoittaa useita tärkeitä parannuksia etenkin poikittaiseen joukkoliikenteeseen, kuten Jokeri-2:n toteutumista. Kuten olemme saaneet aiemmin tällä viikolla lehdistä lukea, neljän minuutin vuorovälistä huolimatta ihmiset jäävät pysäkeille.

Pyöräteihin satsataan noin kymmenen miljoonaa vuosittain. Tällä saadaan kantakaupungin pääkaduille pyörätiet ja baanaverkko hyvään alkuun. Hakaniemen toriparkin rakentamisen sijaa koko Hakaniemen aluetta mietitään osayleiskaavassa, jossa pohditaan myös Hämeentien muuttamista joukkoliikennekaduksi. Sörnäisten tunnelin rakentaminen siirtyy myöhemmäs tulevaisuuteen ja kustannustehoton keskustatunneli loistaa suunnitelmista poissaolollaan.

Myös tavoite arvokkaiden metsiemme suojelemisesta ja monimuotoisuuden lisäämisestä metsäisen suojeluverkoston avulla etenee ensivuodelle varattujen rahojen turvin. Näin voimme varmistaa helsinkiläisille rakkaiden lähimetsien säilymisen kasvavassa kaupungissa. Tähän kuitenkin tarvitaan myös muiden ryhmien tukea. Myös ilmastosuojelutyöhön saatiin lisärahaa. Näin pystymme pitämään kiinni tavoitteestamme vähentää ilmastopäästöjämme 30 prosenttia.

Arvoisa puheenjohtaja,

Lapsiperheet haluavat jälleen asua Helsingissä ja meille kasvaa uusi aiempaa suurempi urbaani sukupolvi. Vihreän valtuustoryhmän mielestä tämä on ainoastaan iloinen uutinen. Vuodesta toiseen Helsinki on kuitenkin arvioinut kaupungissa asuvien päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän alakanttiin. Tämä on aiheuttanut kaupunkimme lapsiperheille isoja ongelmia. Hoitopaikat ovat olleet kiven alla ja usein väärässä paikassa.

Vihreät ovat pitkään vaatineet, että Helsinki korjaa tavan, jolla arvioimme päivähoitoa tarvitsevien lasten määrää. Nyt tämä vaatimus toteutuu. Tästä lähtien hoidossa olevien lasten määrä arvioidaan useamman kerran vuodessa. Jos lapsia on arvioitua enemmän, lisätään tarvittavat rahat saman tien. Tämä on helsinkiläisten lapsiperheiden kannalta merkittävä parannus.

Päivähoidosta huolehtiva varhaiskasvatusvirasto toimii äärimmäisen tehokkaasti ja helsinkiläisten lapsien hoidossa ei todellakaan tuhlailla. Päivähoidosta säästäminen on typerää ja lyhytnäköistä. Vyötä ei pidä kiristää siellä, missä ollaan jo tiukilla. Siksi on hyvä, että päivähoitoon on nyt kohdennettu lisää rahaa. Tämän lisäksi jokaiseen suunnitelmissa olevien päiväkotien rakentamiseen on tässä budjetissa varattu rahat.

Hyvät valtuutetut,

Me emme halua, että helsinkiläiset lapset kasvavat luokkayhteiskunnassa. Helsingissä eriarvoistuminen alkaa jo kohdussa ja jatkuu läpi elämän. Lähes joka kymmenes lapsi on lastensuojelun asiakkaana. Pienet helsinkiläisten mahdollisuuksiin vaikuttaa entistä enemmän se, mihin kaupunginosaan ja sosiaaliluokkaan hän syntyy.

Vauvan syntymä on perheen elämässä onnellista aikaa. Se voi kuitenkin olla myös hetki, jolloin ongelmat tuntuvat kasaantuvan ja tukiverkot ovat tarpeen. Neuvola on paikka, jossa voimme tarjota perheelle tukea jo ennen ensimmäisen vauvan syntymää. Sosiaali- ja terveysvirastossa aletaan nyt valmistella pilottia neuvolan odotusaikaisesta kotikäynnistä. Vastaavasta toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia muualla Suomessa.

On hienoa, että neuvoloihin ja ehkäisevään lastensuojeluun saadaan tässä budjetissa paljon tarvittua lisärahaa. Samalla neuvolajärjestelmän uudistaminen nytkähti eteenpäin, kun sovittiin perhekeskuksen pilotoimisesta Helsingissä. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa neuvola, perhetyö ja lapsiperheiden palvelut löytyvät saman katon alta.

Vihreät olisivat toivoneet perusopetukseen vielä suurempaa panostusta. Koulujen ryhmäkokoja on Helsingissä pystytty viime vuosina pienentämään. Tämä on hieno saavutus. On tärkeää, että pystymme tarjoamaan kaikille helsinkiläisille lapsille hyvää ja laadukasta opetusta tarpeeksi pienissä ryhmissä. Erityisesti kouluissa eniten tukea on kohdistettava sinne, missä tuen tarve on suurin ja iltapäivätoiminta on turvattava. Luokkakokojen kehitystä on seurattava nyt tarkasti.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vaikka yleinen taloustilanne on heikko, kuntatalous alijäämäinen ja valtio leikkaa valtionosuuksia tulevina vuosina edelleen, mihinkään paniikkisäästämiseen ei ole tarvetta. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että helsinkiläisten veroeurot on käytettävä viisaasti.

Tiukassa talousraamissa nyt käsittelyssä oleva budjetti nostaa kärkitavoitteekseen ekologisen kaupungin rakentamisen, lapsiperheiden tukemisen ja eriarvoistumisen torjuminen.

Tästä syystä vihreä valtuustoryhmä kannattaa budjetin hyväksymistä.