Vihreiden kansanedustaja Emma Kari tahtoo tuoda saamelaiset näkyville opetussuunnitelmassa. Kari jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen opetusministerille.

“Kouluissamme annettava tieto saamelaisista on häviävän pientä. Me suomalaiset emme opi tuntemaan suomalaisten ja saamelaisten yhteistä historiaa kouluissa. Valtaväestön valistaminen on siksi edelleen monien yksittäisten saamelaisten harteilla”, Kari sanoo.

Saamelaiset ovat EU:n ainoa tunnustettu alkuperäiskansa. Suomessa saamelaisista tiedetään kuitenkin kovin vähän. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio totesi raportissaan tänä vuonna, ettei saamelaisuudesta vieläkään opeteta tai tiedetä tarpeeksi Suomessa.

“Suomalaisten tietämättömyys saamelaisista on asia, johon on kiinnitetty huomiota EU-tasolla asti. Tämän asian korjaaminen ei voi olla vain vähemmistön tai opettajien oman aktiivisuuden varassa. Vajavainen opetussuunnitelman sisältö jättää osan oppilaista pimentoon heidän omasta taustastaan. Suomalaisten ja saamelaisten välinen historia sisältää useita vaikeita kysymyksiä. Tämän historian tunteminen olisi tärkeää suomalaisille”, Kari sanoo.

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio totesi, että opetuksen ja saamelaisten tuntemuksen lisääminen voisi vähentää saamelaisten kohtaamaa vihapuhetta.

“Tarvitsemme kokonaisvaltaista päivitystä siihen, miten käsittelemme vähemmistöjä kouluissa. Meidän on huomioitava saamelaiset kouluissa nykyistä paremmin, koko maan laajuisesti”, Kari sanoo.

Tänään julkaistiin Kukka Rannan ja Jaana Kannisen toimittama “Vastatuuleen” -kirja, joka kertoo saamelaisten historiasta saamelaisten äänellä.