Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari vaatii voitontavoittelun rajoittamista varhaiskasvatuksessa. Suomessa yksityiset toimijat eivät saa tavoitella opetuksella taloudellista voittoa, mutta varhaiskasvatuksessa tilanne on toinen.

– Perusopetuslaissa on säädetty selkeästi, että opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Yksityiset koulut eivät siis saa tehdä voittoa, mutta yksityiset päiväkodit saavat. Ei ole mitään kestävää perustetta sille, että sama periaate ei voisi koskea varhaiskasvatusta. Sekä lapsiasiavaltuutettu että opettajien ammattijärjestö OAJ ovat nostaneet esille yksityisten toimijoiden voitontavoitteluun liittyvät riskit, Kari sanoo.

Helsingissä on paljastunut, että useita yksityisiä päiväkoteja on toiminut ilman asianmukaisia lupia. Näin ollen tilojen paloturvallisuutta ja terveellisyyttä ei ole pystytty varmistamaan. Tämän seurauksena yksi päiväkoti suljetaan ja seitsemän muun päiväkodin tilojen turvallisuutta selvitetään.

– Voitontavoittelu ei myöskään saisi koskaan johtaa turvallisuudesta tinkimiseen. Lupaprosessia on Helsingissä nyt korjattu niin, etteivät uudet yksityiset päiväkodit saa tukirahoja ennen kuin rakennuslupien loppukatselmus on tehty ja tilat todettu lapsille turvallisiksi. Vanhempien pitää voida luottaa siihen, että lapset ovat turvallisissa tiloissa, Kari sanoo.

Yksityiset varhaiskasvatusketjut ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi ja niiden liikevaihto on kasvanut. Joissain kaupungeissa lapsista jopa 40 prosenttia on yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä. Helsingin varhaiskasvatus on pääosin julkisesti tuotettua.

– Helsingissä yksityiset päiväkodit ovat olleet lähinnä pieniä ja usein vaihtoehtoista pedagogiikkaa tarjoavia yrityksiä. Suurten varhaiskasvatusketjujen tuleminen Helsingin markkinoille on luonut uuden tilanteen. Samalla myös Helsinkiin ajetaan vahvasti varhaiskasvatuksen palveluseteliä, jonka on pelätty palvelevan nimenomaan suuria yksityisiä ketjuja. On varmistettava, että tukimalli takaa pienten toimijoiden säilymisen, Kari sanoo.

Helsinki kasvaa vauhdilla. Samalla tarve varhaiskasvatuspaikoille kasvaa. Viime vuonna Helsinkiin saatiin 1600 uutta päiväkotipaikkaa, joista 1100 kaupungin päiväkoteihin.

– Oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksen tasa-arvon kannalta on tärkeää, että varhaiskasvatukseen osallistuvien osuutta kasvatetaan. Samalla on tärkeää huolehtia siitä, että vanhemmat voivat luottaa siihen, että heidän lapsensa ovat turvassa. Pidetään kiinni siitä, että jokaisessa Suomen päiväkodissa annetaan maailman parasta varhaiskasvatusta, Kari sanoo.