Vihreiden kansanedustaja Emma Kari toivoo seuraavan hallituksen ottavan ilmastonmuutoksen tosissaan ja karsivan ilmastolle haitallisia tukia nopealla aikataululla. Samalla yritystukien painopistettä tulee siirtää saastuttamisen tukemisesta tutkimuksen tukemiseen. Kari oli viime keväänä vihreiden edustajana parlamentaarisessa yritystukityöryhmässä.

“Meillä ei ole enää varaa viivytellä ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Tämä edellyttää saastutustukien karsimista. Hyvä esimerkki tällaisesta saastutustuesta on Sipilän hallituksen käyttöönottama teollisuuden päästökauppakompensaatio, joka vesittää päästökauppaa. Tutkimusten mukaan kompensaatio ei paranna kilpailukykyä, ei edistä työllisyyttä, eikä tuo talouskasvua. Sen sijaan se kannustaa saastuttamiseen”, Kari sanoo.

Päästökauppakompensaatio on saanut runsaasti kritiikkiä taloustieteilijöiltä ja muilta asiantuntijoilta. Esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT kritisoi kompensaation olevan turha, jopa haitallinen tukimuoto.

“Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan puolet yrittäjistä haluaa vähentää yritystukia, sillä niiden katsotaan vääristävän kilpailua. Tämä karsiminen on aloitettava ilmastolle haitallisista saastutustuista. Tehottomien yritystukien sijaan Suomessa tulisi panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Vihreät esitti viime keväänä yritystukityöryhmässä 600 miljoonan euron leikkauksia ja tukien uudelleensuuntaamisia”, Kari sanoo.

Arvioiden mukaan Suomessa maksetaan vuosittain noin 7 miljardin euron edestä yritystukia sekä suorina tukina että verotukina. Ympäristöministeriö arvioi vuonna 2013, että yritystuista noin 3 miljardia on ympäristölle haitallisia. Ilmastonmuutosta kiihdyttävien fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan joka vuosi noin miljardin euron verotuilla.

“Suomalaisessa teollisuudessa on pystytty tekemään ympäristön kannalta hyviä innovaatioita ja tässä on myös tulevaisuus. Haluan uskoa, että tässä tilanteessa myös teollisuudesta löytyy vahvaa tukea päästökauppakompensaation ja muiden saastustustukien nopeaan lopettamiseen”, Kari sanoo.