Helsinki on osoittanut edelläkävijyyttä tuomalla neuvolat päiväkoteihin. Perheille tarjotaan neuvolan 3-vuotistarkastus päiväkotipäivän yhteydessä. Malliin kuuluu lapsen etukäteishavainnointi päiväkodissa ja neuvolapäivänä terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus sekä hammashoitajan tekemä suun terveyden tarkastus.

Palveluiden tuominen päiväkotipäivien yhteyteen rikkoo hallinnollisia rajoja, madaltaa perheiden kynnystä käyttää palveluita ja nostaa lapsen hyvinvoinnin keskiöön. Palveluihin pääsy on tärkeä osa perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä.

Matalan kynnyksen palveluilla pyritään saavuttamaan niitä lapsia ja vanhempia, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoite madaltaa perheiden kynnystä käyttää ennaltaehkäiseviä palveluita on tärkeä lasten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kynnyksinä palveluihin voivat olla esimerkiksi hoitoon pääsyn menettelyt tai pelko leimautumisesta.

Perhetyöllä tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten terveyttä ja kehitystä. Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Palvelun tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Helsingin olisikin hyvä madaltaa perheiden kynnystä perhetyön palveluiden piiriin pääsemiseksi esimerkiksi kokeilemalla perhetyön tuomista päiväkotipäivien yhteyteen.

Me allekirjoittaneet edellytämme, että Helsinki ryhtyy toimiin madaltaakseen kynnystä perhepalveluiden piiriin pääsemiseksi kokeilemalla esim. perhetyön tuomista päiväkoteihin.