Euroopan unionin perusoikeusviraston tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi koetaan tutkituista EU-maista rasistisimmaksi. Suomessa haastatelluista 63 prosenttia kertoi kokeneensa rasistista häirintää kuten loukkaavia eleitä, kommentteja tai uhkauksia.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin rasismin kitkemiseksi Suomessa. Kari jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

“Hyssyttelyn on loputtava ja ongelma on vihdoin tunnustettava ääneen. On järkyttävää, että Suomessa rasistisen väkivallan kohteeksi joudutaan selvästi useammin kuin muissa tutkituissa maissa. Suomessa 14 prosenttia vastanneista kertoi joutuneensa fyysisen hyökkäyksen kohteeksi, kun keskiarvo eri maissa oli viisi prosenttia”, Kari sanoo.

Jo vuosi sitten Suomi osoittautuu EU:n perusoikeusviraston tutkimuksessa yhdeksi Euroopan syrjivimmistä maista.  Muissa maissa tilanne on parantunut, mutta Suomessa pysynyt lähes samana. Vihreät on esittänyt useita lakimuutoksia rasismin estämiseksi.

“Vastuu rasismin torjumisesta kuuluu ennen kaikkea lainsäätäjille. Hallitukselta tarvitaan nopeita toimia, joilla varmistetaan rasismin kitkeminen. Yhdistyslakia on muutettava niin, että järjestäytynyt rasismi kielletään, ja rikoslakia niin että rasistiseen toimintaan osallistuminen säädetään rangaistavaksi. Mahdollisuudet puuttua vihapuheeseen lainsäädännöllä on selvitettävä”, Kari sanoo.

Kari muistuttaa, että poliittisilla päättäjillä on myös vastuu toimia esimerkkeinä, sillä sanat ja teot vaikuttavat asenneilmapiiriin. Samalla Kari toivoo kaikilta ihmisiltä puuttumista häirintään ja häirintään.

“On tärkeää, ettei syrjinnän kohteeksi joutunut ihminen koe jäävänsä yksin. Tuen osoittaminen on yksinkertaista ja pienikin ele usein riittää. Viestin tulee olla selvä: Meidän Suomemme ei ole rasistinen. Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys”, Kari sanoo.