Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään Olkiluoto 3:n lisärahoituksesta 30 miljoonalla eurolla.

Vihreät pitävät Olkiluoto 3:sta epäonnistuneena hankkeena, jonka rahoittamiselle kaupungin verorahoista ei ole olemassa järkeviä perusteita. Vihreät esittivät, ettei Helsinki osallistuisi osakeantiin ja samalla kaupunki alkaisi valmistella Olkiluoto 3:n omistuksista luopumista. Esitys hävisi äänin 5-10.

– Olkiluoto 3:n rakentaminen alkoi vuonna 2005 ja valmista piti olla vuonna 2009. Tänään myönnetyllä lisärahoituksella halutaan varmistaa hankkeen eteneminen valmistumisen lykkääntyessä jo kohti vuotta 2016. Seitsemän vuoden viivästymisen on arvioitu kasvattaneen sähkön tuotantokustannuksia yli kipurajan ja pidentäneen takaisinmaksuajan kymmeniin vuosiin, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Helsinki osallistuu 30 miljoonalla eurolla myös Olkiluoto 4:n hankkeen suunnitteluun. Jos voimala päätetään rakentaa, Helsinki tulisi osallistumaan kustannuksiin vähintään 600 miljoonalla eurolla. Äänestys hankkeeseen osallistumisesta meni kaupunginvaltuustossa läpi niukalla neljän äänen enemmistöllä lokakuussa 2011. Vihreät esitti tuolloin päätöksen hylkäämistä.

– Olkiluoto 3:ssa koettujen valtavien epäonnistumisten luulisi soittavan hälytyskelloja Olkiluoto 4:n rahoittamisesta päätettäessä. Ei ole mitään järkeä laittaa rahaa tuottamattomiin voimaloihin, joiden sähköä emme Helsingissä edes tarvitse, sanoo Helsingin Energian johtokunnan jäsen Piia Häkkinen.

Helsingin Energia tuottaa sähköä yli sen asiakkaiden tarpeen, eikä Helsingin sähkönkulutus näytä enää kasvavan. Kannattamattomien ydinvoimahankkeiden sijaan Helsingin tulisi käyttää energiainvestointeihin tarkoitetut rahansa kaupungin oman energiantuotannon ja kaukolämpöverkoston parantamiseen sekä uusiutuviin energianlähteisiin investoimiseen. Samaan aikaan Olkiluoto 3:n lisärahoituksen kanssa Helsingin Energia tarvitsee rahaa myös omiin huomattaviin voimalainvestointeihinsa.

– Ydinvoimaan investointi ei vähennä Helsingin päästöjä, se ei lisää uusiutuvaa energiaa eikä paranna energiatehokkuutta, Kari kiteyttää.

Lisätietoja:
Emma Kari, 044 300 6801
Piia Häkkinen, 040 824 1649