Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään vuoden 2014 talousarvioehdotusta. Vihreiden mukaan kaupungin jatkuva menokasvu on pysäytettävä eikä velanmaksua saa siirtää tulevien kaupunkilaisten harteille. Tarkka taloudenpito ei saa kuitenkaan johtaa satunnaisiin leikkauksiin, vaan rahaa on siirrettävä raskaista hallinnollisista rakenteista ja kankeista käytännöistä palveluiden parantamiseen.

– Olemme kyllästyneitä kuulemaan ehdotuksia siitä, että taloustilanteen takia leikkipuistotädeistä voidaan luopua tai kaduilla tehtävä lähisosiaalityö voidaan lakkauttaa, kun meille ei samalla kyetä tuottamaan mitään todellisia ehdotuksia hallinnon tehostamisesta, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Kaupungin investointisuunnitelmia on vihreiden mukaan tarkasteltava kriittisesti. Vihreät haluavat investoida ympäristön ja ihmisten kannalta kestävämmän Helsingin rakentamiseen. Kaupungissa on parhaillaan suunnitteilla useita suuria investointihankkeita, jotka hyödyttävät hyvin kapeaa joukkoa kaupunkilaisista. Muutamaa yritystä palvelevan Hernesaaren helikopterikentän hinnalla saataisiin esimerkiksi kaikille kaupunkilaisille tarkoitettu keskustakirjasto.

– Kalliille ja valtavasti tilaa vieville tieinvestoinneille, kuten eritasoliittymille, on löydettävä vaihtoehtoja. Esimerkiksi Herttoniemeen on suunnitteilla yli 100 miljoonaa euroa maksava uusi liittymä, joka rakennettaisiin ainoastaan Laajasalon kasvavan liikenteen (noin 5000 autoilijan) tarpeisiin. Järjettömän hintaiset liittymäratkaisut uhkaavat viivästyttää kokonaisten uusien alueiden rakentamista, Kari toteaa.

Pyörätiehankkeita kannattavampia investointeja saa sen sijaan hakea. Kaupungin omien arvioiden mukaan pyörätieinvestointien kannattavuus on moninkertainen esimerkiksi tavanomaisiin autoliikenteen hankkeisiin verrattuna.

– Vihreät haluaa alkavalla valtuustokaudella tehdä politiikkaa, jolla emme jätä velkoja, päästöjä, homehtuvia rakennuksia tai huonoa kaupunkirakennetta lastemme taakaksi. Huono säästäminen tulee kalliiksi, Kari kiteyttää.

Lisätietoja:

Emma Kari, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 044 300 6801
Outi Silfverberg, Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja, 040 754 3313