På Svenska

Politikens mål måste vara lycka. För att nå lycka måste vi bygga ett jämställt, ekologiskt och öppet Finland.

Ett Grönt Finland


”Från artdöd till naturskydd” 


Vi klara oss bra utan pälsfarmning och fiskeri med nät under saimendykarens förökningstid. Men vi klara oss inte utan en rik skogsfauna, klart vatten och frisk luft. Södra-Finlands skogar måste skyddas och jordbrukets miljöunderstöd måste förnyas. Vi måste öka energieffektiviteten, understöda förnybar energi och en klimatlag för att minska utsläpp. Ekologiska produkter skall bli det vanliga produktionssättet och djuren inom matindustrins förhållanden måste förbättras.


Ett jämlikt Finland


”Kvinnor till toppen och männen bort från botten”


Jämlika samhällen är lyckligare, hälsosammare och säkrare. För många problem har en könsaspekt. Män skall ha samma rätt till att vara föräldrar och kvinnor skall ha samma möjligheter till ledandepositioner. Arbetslivets könsfördelning måste förändras och användningen av föräldraledighet måste utjämnas. Mot all diskrimination måste det finnas en nolltolerans. Din sexuella läggning eller att du är invandrare får inte betyda annorlunda rättigheter till en familj eller andra spelregler på arbetsmarknaden.

Ett lyckligt Finland


”Med skatter kan vi förbättra världen”

Ekonomin borde bygga upp välfärd, inte förstöra miljön och skapa fattigdom. Med gröna skatteförnyelser kunde vi styra vår omgivning mot en renare produktion och förminska ojämlikhet mellan människor. Ökningen av inkomstklyftor och föroreningen av Östersjön är inte naturlagar utan följder av den politik som har följts. Fattigdom är inte uppmuntrande utan den utesluter. Vi behöver nya mätare för välfärd som visar oss vad riktig är välfärd. Vi behöver framför allt en ekonomi som maximerar lycklighet.

Emma
emma.kari@eduskunta.fi
tfn. 044 300 6801