Vihreiden äänestäjät ovat ympäristönsuojelua ja tasa-arvoa kannattavia sosiaaliliberaaleja hyvinvointivaltion ystäviä. Näin kertoo tällä viikolla julkaistu Elinkeinoelämän Valtuuskunnan raportti: “Politiikan sekahaku – Mitkä asiat yhdistävät ja erottavat puolueita?

Tulokset ovat melko yllätyksettömiä. Vihreät ovat maltillinen vasemmistopuolue, jonka lähimpänä puolueena ovat demarit ja kauimpana kokoomus. Silti vihreiden kannattajien asemoiminen perinteisellä vasemmisto-oikeistoakselilla on hakalaa. Vihreät kannattavat tuloerojen tasaamista verotuksella, mutta suhtautuvat huomattavasti perinteistä vasemmistoa positiivisemmin markkinatalouteen ja yrittäjyyteen. Lisäksi vihreille tärkeimmät kysymykset eivät korreloi tällä akselilla.

Vihreillä on vahva oma agendansa. Luonnonsuojelu ja maahanmuuttomyönteisyys ovat tärkeitä kysymyksiä. Vihreitä äänestävät suhtautuvat näihin asioihin huomattavasti muiden puolueiden kannattajia myönteisemmin. Lisäksi vahva sosiaaliliberaalius leimaa suhtautuminen arvokysymyksiin. Vihreiden kannattajat ovat ainoa ryhmä, jonka top-10 listalle mahtuu mukaan vaatimus sukupuolten tasa-arvon lisäämisestä.

Vihreiden tukijat eivät kaipaile vahvoja johtajia. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan positiivisesti ja suomalaisina he kokevat olevansa maailmassa etuoikeutettuja. Yrityksiltä vaaditaan vastuullista toimintaa ja sokean talouskasvun tavoittelun pelätään koituvat ihmiskunnan luonnon tuhoksi. Ihmisiin sen sijaan halutaan luottaa, eikä yksilöiden kyttäämisen ja valvonnan lisääminen ei saa kannatusta.

Vaikka raportti sinällään on monella tapaa yllätyksetön, on se hyvä osoitus siitä, että puoluekentissä on eroja. Ja että puolueet ovat äänestäjiensä näköisiä.