Tänään julkistettiin “Kruunuvuoren sillat” -suunnittelukilpailuun osallistuneet työt. Kruunuvuorenrantaan on suunnitteilla uusi asuinalue 11 000 asukkaalle. Rantaan ei ole olemassa valmiita joukkoliikenneyhteyksiä ja alueelle on suunnitteilla joukkoliikennesilta, joka yhdistää Kruunuvuorenrannan kantakaupunkiin. Helsingin vihreän valtuustoryhmän mukaan alueen rakentamisen mielekkyys riippuu sillasta.

– Helsingissä ollaan sitouduttu siihen, että uudet asuinalueet tulee rakentaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Uusia alueita ei voi enää suunnitella sen varaan, että jokaisella on auto. Tästä syystä ratikkasillan toteutuminen on koko Kruununvuoren asuinalueen rakentamisen edellytys, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Kruununvuorenrannan rakentaminen tulee lisäämään liikennettä. Tämän takia Herttoniemessä aiotaan käyttää yli 130 miljoonaa euroa autoilua helpottaviin investointeihin. Suunnitelman mukaan nykyinen kiertoliittymä puretaan ja korvataan Itäväylän ylittävällä sillalla.

– Herttoniemen tiesuunnitelmissa kaupunki olettaa uusien asukkaiden liikkuvan pääosin autoilla. Näin ei tule käymään alueelta, jos pääsee 15 minuutissa ratikalla keskustaan, toteaa HKL:n johtokunnan puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Suunnittelukilpailun voittajatyö ratkeaa todennäköisesti huhtikuussa. Vihreä valtuustoryhmä haluaa päätöksen sillan rakentamisesta valtuuston käsiteltäväksi mahdollisimman pian.

– Hankesuunnitelma on tuotava valtuuston päätettäväksi tämän vuoden aikana, jotta sillan rakentaminen voidaan aloittaa ilman viivyttelyä. Alueelle muuttavien perheiden on voitava luottaa siihen, että asunnon ostaminen Kruununvuorenrannasta ei edellytä auton hankkimista, toteaa Kari.

Lisätietoja:
Emma Kari, 044 300 6801
Otso Kivekäs, 044 333 6338