Vihreät haluavat taata asukastalojen toiminnan jatkumisen Helsingissä. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuodussa esityksessä asukastalojen toiminta-avustuksia on leikattu yhteensä sadallatuhannella eurolla vuoteen 2012 verrattuna. Vihreiden näkemyksen mukaan puuttuva satatuhatta euroa on suhteellisen helposti löydettävissä viraston 2,1 miljardin euron budjetin sisältä. Asiaa käsitellään huomisessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

– Näin raju järjestelmällinen leikkaus merkitsisi vapaaehtoisen asukastoiminnan alasajoa. Leikkaukset ovat vastoin kaikkia kaupungin hienoja ja kauniita linjauksia asukasdemokratian kehittämiseksi, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Hannu Tuominen.

Asukastalojen rahoituksen ongelmana on ollut jo useita vuosia niiden hieman epäselvä paikka kaupungin koneistossa.

– Asukastalojen toimintaan sisältyy niin harrastustoimintaa, kulttuurityötä kuin sosiaalityötä eikä sosiaali- ja terveysvirasto ole välttämättä oikea taho vastaamaan toiminnasta, Tuominen sanoo.

Asukastoiminnan sijoittumista eri virastojen alle pyritäänkin selkiyttämään vireillä olevassa asukastaloselvityksessä, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä. Myös keskiviikkona käsiteltävään kaupungin strategiaohjelmaan linjataan, että osallisuuteen ja demokratiaan tähtäävä aluetyö yhdistetään kaupungin kattavaksi kokonaisuudeksi. Vihreiden mukaan asukastalojen toiminta pitäisi sijoittaa pysyvästi kaupungin keskushallintoon.

– Asukastalojen toiminnan kannalta on kestämätöntä, jos jokaisen talon täytyy vuosittain hakea rahoitusta sekä perustella toimintansa aina uudelleen. Toiminnalle täytyy löytyä pysyvä koti ennen seuraavaa rahoituskierrosta, jotta jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys pystytään takaamaan, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Lisätietoja:
Hannu Tuominen, 050 356 3486
Emma Kari, 044 300 6801